Kategorie
język polski media prasa

Rzeczpospolita nie ma korekty?

Od ponad 15 lat czytam „WybiórczÄ…” (takie okreÅ›lenie usÅ‚yszaÅ‚em kiedyÅ› od jednego media plannera). NiecaÅ‚y miesiÄ…c temu wydawca tejże gazety postanowiÅ‚ zmienić jej layout, czy jak to siÄ™ po polsku mówi: makietÄ™. Po dwóch dniach miaÅ‚em dość nowej piÄ™knej makiety à la „Nowy Åšwiat” i zaczÄ…Å‚em kupować RzeczpospolitÄ…. Co prawda po tygodniu (czyżby po prostestach czytelników?) poprawili część rzeczy (choćby tabloidowe Å‚Ä…czenie zdjęć i tekstu), ale ja już wtedy zanurzaÅ‚em oczy w lekturze jednej z The World’s Best-Designed Newspapersâ„¢. To już nie ta sama „Rzepa”, którÄ… przeglÄ…daÅ‚em parÄ™ lat temu. Wtedy wydawaÅ‚a mi siÄ™ gazetÄ… nienadajÄ…cÄ… do czytania. Ale zmiany zrobiÅ‚y swoje i dzisiaj czyta mi siÄ™ jÄ… bardzo dobrze.

Jest jedno ale. Po kilku tygodniach odnoszÄ™ wrażenie, że wydawca nie zatrudnia korektorów. Nie przypominam sobie numeru, w którym nie byÅ‚oby literówek lub jakiÅ› innych bÅ‚Ä™dów. Te inne bÅ‚Ä™dy to zazwyczaj niepawidÅ‚owe użycie wielkich/maÅ‚ych liter. Na przykÅ‚ad w jednym artykule pojawiaÅ‚o siÄ™ home.pl, zamiast Home.pl. To by jeszcze można przyjąć (mocno naciÄ…gajÄ…c), bo sama firma Home.pl na swojej stronie internetowej upodobaÅ‚a sobie takÄ… pisowniÄ™. Tyle że wszÄ™dzie tam gdzie pojawia siÄ™ nazwa firmy, litery ukÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na „home.pl” sÄ… pogrubione, a „e” jest czerwone – dziÄ™ki czemu wyglÄ…da to jak wklejone logo tego przedsiÄ™biorstwa.

MyÅ›laÅ‚em, że majÄ… takÄ… swojÄ… politykÄ™ pisowni. Jednak po dzisiejszej lekturze tejże gazety doszedÅ‚em do wniosku, że żadnej polityki nie ma, a wszystko rzÄ…dzi siÄ™ przypadkiem. Na stronie B2 zamieszczono wypowiedź Zyty Gilowskiej „-dla radia pin”. Tym razem już żadne usprawiedliwienia nie dziaÅ‚ajÄ…. Radio na swojej stronie okreÅ›la siÄ™ jako „Radio PiN”. Celowe wprowadzenie maÅ‚ych liter nie wynika też z zasad, wg których zbudowana jest makieta – dwa dni wczeÅ›niej w tym samym miejscu byÅ‚o napisane „- w wywiazie dla radiowej Jedynki”. Inny przykÅ‚ad z dzisiaj. TytuÅ‚ strony B9: „Rynki FInanse” (zwracam uwagÄ™ na duże „I”). Pewnie gdybym siÄ™ postaraÅ‚ – znalazÅ‚bym wiÄ™cej… Czepiam siÄ™? Może, ale „Wyborczej” takie wpadki siÄ™ nie zdarzajÄ…. Przynajmniej nie dzieje siÄ™ tak codziennie.

3 odpowiedzi na “Rzeczpospolita nie ma korekty?”

OczywiÅ›cie, że siÄ™ czepiasz, jak zawsze 😉 Ale ok też nie cierpiÄ™ niechlujstwa 😉

Heh.. no popatrz, a my w home.pl zawsze siÄ™ irytujemy ilekroć napiszÄ… o nas „Home.pl” 😉

Możliwość komentowania jest wyłączona.