Kategorie
Aviary.pl IT

Dołącz do nas, czyli rozpoczynamy polowanie

Aviary.pl wciąż siÄ™ rozrasta. Do tej pory gdy potrzebowaliÅ›my nowych osób – umieszczaliÅ›my ogÅ‚oszenia na naszej grupie dyskusyjnej mozilla.dev.l10n.pl. Czas na maÅ‚e zmiany. Informacje o tym, kogo szukamy bÄ™dÄ… trafiaÅ‚y na naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…. Nie bÄ™dzie też podanego terminu nadesÅ‚ania zgÅ‚oszenia.

W tej chwili potrzebujemy tÅ‚umaczy, specjalistów ds. jakoÅ›ci lokalizacji i testerów. Może maÅ‚e wyjaÅ›nienie jakie sÄ… u nas różnice w pracy tych dwóch ostatnich. Specjalista ds. jakoÅ›ci weryfikuje tekst dodany/zmieniony przez tÅ‚umaczy, głównie pod kÄ…tem jÄ™zykowym, zgodnoÅ›ci z naszymi standardami. Tester odpowiada głównie za sprawdzenie, jak polski tekst wyglÄ…da w aplikacji – czy nie jest uciÄ™ty, czy skróty klawiszowe nie sÄ… zdublowane i dziaÅ‚ajÄ… itp.

CzÄ™sto pojawia siÄ™ pytanie czy praca w ramach Aviary.pl jest pÅ‚atna. Tak i nie. Każdy pracuje przy jakimÅ› projekcie, za który nie otrzymuje pieniÄ™dzy, ale ci którzy chcÄ…, mogÄ… również odnieść jakieÅ› dodatkowe korzyÅ›ci. I tak: wybrane osoby, które lokalizujÄ… produkty Mozilli majÄ… możliwość uczestniczenia w kilku konferencjach w ciÄ…gu roku (koszty sÄ… pokrywane przez MozillÄ™). W ostatnim roku byÅ‚y to: FOSDEM w Brukseli, Firefox Summit w Whistler (British Columbia, Kanada) i Mozilla Camp Europe w Barcelonie. Zespół GNOME PL otrzymuje wynagrodzenie przy pracy nad projektami zleconymi przez irlandzki oddziaÅ‚ firmy Novell. No i sÄ… jeszcze spotkania w Krakowie, które odbywajÄ… siÄ™ co pół roku, gdzie nie tylko dyskutujemy, ale i też dobrze siÄ™ bawimy. Ponadto od czasu do czasu zgÅ‚aszajÄ… siÄ™ do nas różne firmy, które potrzebujÄ… by ktoÅ› stworzyÅ‚ im np. dodatek do Firefoksa (z tym ostatnim jest akurat problem – mamy tak dużo pracy, że raczej odmawiamy).

Marka Aviary.pl pomaga też przy szukaniu/zmianie pracy – mówiÄ™ to z wÅ‚asnego doÅ›wiadczenia – w ciÄ…gu ostatnich 8 lat byÅ‚em na zaledwie dwóch rozmowach kwalifikacyjnych. Na obu pytano mnie o pracÄ™ w Aviary.pl i obie finalnie zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ popisaniem umowy o pracÄ™. Czasami na adres zespoÅ‚u lub do wybranych osób przychodzÄ… maile od firm, które szukajÄ… pracowników. Tak przy okazji: trzy osoby z zespoÅ‚u sÄ… pracownikami Mozilli – od stażysty po czÅ‚onka zarzÄ…du Mozilla Europe 🙂

Praca w naszym zespole to przede wszystkim ciekawe wyzwania, niezła szkoła zawierania kompromisów i dobra zabawa w zespole fantastycznych ludzi.

Zapraszamy!