Kategorie
ja

7 rzeczy, których być może o mnie nie wiecie

W sieci trwa jakieś twitterowe szaleństwo pt. 7 things you may (or may not) know about me. Marek wywołał mnie do tablicy, więc niech będzie. Tyle, że po polsku.

 1. Jestem członkiem Free Software Foundation.FSF Membership Card

  PrzymierzaÅ‚em siÄ™ do wstÄ…pienia do tej organizacji kilka razy, choćby dlatego, że zajmujÄ… siÄ™ problemami, które mnie bezpoÅ›rednio dotyczÄ…. Takim punktem krytycznym byÅ‚ zakup trzypÅ‚ytowej kolekcji The Ultimate Bourne Collection, wydanej przez Universal Studios i Tim Fim Studio. Wszystko naprawdÄ™ bardzo Å‚adnie wydane za okoÅ‚o 100 zÅ‚. Problemy zaczęły siÄ™, gdy chciaÅ‚em sobie zrobić kopiÄ™ tych pÅ‚yt. Nie daÅ‚o siÄ™. DostrzegÅ‚em wtedy na pÅ‚ycie logo: Copy Protected – Macrovision. No Å‚adnie… WydaÅ‚em tyle pieniÄ™dzy i nawet nie mogÄ™ zrobić kopii. OczywiÅ›cie wszystko co można zobaczyć i usÅ‚yszeć można też skopiować, dlatego trochÄ™ siÄ™ pomÄ™czyÅ‚em, ale po paru godzinach udaÅ‚o mi siÄ™ dojść do tego, jak to zrobić. Kopie w koÅ„cu wykonaÅ‚em. To nie koniec, dostrzegÅ‚em na okÅ‚adce napis mówiÄ…cy, że nie mogÄ™ tej pÅ‚yty wywieźć za granicÄ™, ani nawet sprzedać bez zezwolenia wytwórni! PozostaÅ‚ niesmak i wnioski:

  • Wytwórnia pÅ‚ytowa traktuje swoich klientów, jak potencjalnych przestÄ™pców, którzy kupiÄ… pÅ‚ytÄ™, po to by sprzedawać jej powielone egzemplarze na Stadionie DziesiÄ™ciolecia.
  • Nie warto kupować filmów na DVD.
  • Wydawca pÅ‚yty i tak poniósÅ‚ stratÄ™ – skutecznie zniechÄ™ciÅ‚ mnie do zakupu kolejnych pÅ‚yt, poza tym poinformowaÅ‚em kilkudziesiÄ™ciu znajomych, że mam takÄ… kolekcjÄ™ i chÄ™tnie jÄ… pożyczÄ™ (tylko po to, by jej przypadkiem nie kupili).
 2. Interesuje mnie komunikacja miejska. Często zaglądam na Encyklopedii Krakowskiej Komunikacji i czytam różne inne strony poświęcone tej tematyce.
 3. W szkole podstawowej wraz z kolegÄ… wydawaliÅ›my gazetÄ™ Szok. Jak na szkolnÄ… gazetÄ™ byÅ‚o to przedsiÄ™wziÄ™cie nietypowe. KonkurowaliÅ›my z gazetÄ… samorzÄ…du, utrzymywaliÅ›my siÄ™ (i to caÅ‚kiem nieźle) z reklam. PisaliÅ›my nie tylko o szkole, dużą część numerów zajmowaÅ‚y przedruki z Wiedzy i Å»ycia, Why Not? i innych. PamiÄ™tam też krytyczny artykuÅ‚ o szaletach na miejskich plantach, budynku który latami straszyÅ‚ wyglÄ…dem z zewnÄ…trz i wewnÄ…trz. Dwa tygodnie po ukazaniu siÄ™ artykuÅ‚u zostaÅ‚ zrównany z ziemiÄ…… DotarÅ‚y do nas sÅ‚uchy, że to nie przypadek i byliÅ›my z tego strasznie dumni. Ech… siÅ‚a mediów 😉
 4. Skoro już o mediach mowa – miaÅ‚em też trochÄ™ wspólnego z radiem. W latach 1997-2000 prowadziÅ‚em fan klub RMF-u. ZajmowaliÅ›my siÄ™ głównie organizacjÄ… imprez, w tym charytatywnych. Bardzo miÅ‚o wspominam te czasy, ale w 2000 roku RMF FM siÄ™ zmieniÅ‚ i przestaÅ‚o mnie to bawić. W 1999 roku (choć bardzo krótko) byÅ‚em pracownikiem lokalnego Radia Gama (sprzedawaÅ‚em czas antenowy).
 5. Jestem fanem gier planszowych i często spędzam swój wolny czas grając w nie ze znajomymi. Ostatnio bardzo podoba mi się Wysokie napięcie.
 6. Choć jestem po studiach informatycznych i jestem z branżą IT zwiÄ…zany od trzech lat, to nie wszyscy wiedzÄ…, że poprzednio przez 6 lat byÅ‚em… agentem ubezpieczeniowym. Bardzo lubiÅ‚em tÄ™ pracÄ™, może dlatego, że traktowaÅ‚em klientów, jak znajomych, co sprowadzaÅ‚o siÄ™ do tego, że nie sugerowaÅ‚em im tego, czego sam bym nie kupiÅ‚ i – jeÅ›li tylko byÅ‚ na to czas – rozmawiaÅ‚em z nimi na przeróżne tematy. Pozdrawiam wszystkich byÅ‚ych klientów 🙂
 7. ParÄ™ lat temu kilka razy w tygodniu wstawaÅ‚em o 5:30 rano (dzisiaj rzadko przed 9) i biegaÅ‚em 12-15 kilometrów. ChciaÅ‚em biegać coraz szybciej i szybciej, wiÄ™c siÄ™ nie oszczÄ™dzaÅ‚em. Czasami przesadzaÅ‚em i byÅ‚em tak wyczerpany, że krÄ™ciÅ‚o mi siÄ™ w gÅ‚owie i miaÅ‚em problem z normalnÄ… pracÄ… 🙂 W koÅ„cu to zawiesiÅ‚em, ale może wrócÄ™ do tego w Å‚agodniejszej formie. Aha, raz nawet wziÄ…Å‚em udziaÅ‚ w zawodach w biegu na 10 km.

Czas odbić paÅ‚eczkÄ™ i podać listę  osób (i wcale nie 7), które miaÅ‚yby napisać coÅ› podobnego o sobie 🙂

6 odpowiedzi na “7 rzeczy, których być może o mnie nie wiecie”

Przyznam Hubert, że wiedziaÅ‚em o tym, że byÅ‚eś agentem ubezpieczeniowym i o zamiÅ‚owaniu do biegania. Co do reszty, to nie miaÅ‚em pojÄ™cia, ale powiem, że można byÅ‚o się tego po Tobie spodziewać, bo jesteś naprawdę nietuzinkowy 🙂

No i przyjmuję wyzwanie napisania czegoś podobnego o sobie!

7 things you may not know about me…

I was inspired & pointed out to write this post by my friend from Sabre, Hubert Gajewski. Hubert is an extraordinary person: works as QA in Sabre, in his spare time is a leader of Aviary – a company which localizes software to Polish language (the …

Możliwość komentowania jest wyłączona.