Kategorie
Aviary.pl IT Mozilla

Bugzilla 3.6 po polsku wydana

Dzisiaj, po ponad 2 latach przerwy Aviary.pl wydało polski pakiet językowy Bugzilli. Wydarzenie warte podkreślenia, bo przez ostatni czas nie mieliśmy szczęścia do tego projektu.

Lokalizacja Bugzilli odbiega trochÄ™ od wiÄ™kszoÅ›ci projektów, z jakimi mamy do czynienia. Tak w skrócie – polega to na edycji HTML-owych szablonów, gdzie teksty, które trzeba przetÅ‚umaczyć wplecione sÄ… w stronÄ™ HTML. Za wygodne to to nie jest i odstrasza trochÄ™ lokalizatorów.

Zatem jak to z tym wydaniem Bugzilli mniej wiÄ™cej byÅ‚o? Po wydaniu wersji 3.0 zaczęła siÄ™ praca na wersjÄ… 3.2. I chyba zaczęła siÄ™ to jedyne dobre okreÅ›lenie. Bo koÅ„ca już nie byÅ‚o. Potem Mozilla wydaÅ‚a wersjÄ™ 3.4, a my nadal oferowaliÅ›my 3.0… Co ciekawe na bugs.aviary.pl używaliÅ›my częściowo przetÅ‚umaczonej wersji 3.4. I to dość nieszczęśliwie – np. maÅ‚o kto orientowaÅ‚ siÄ™ widzÄ…c bardzo podobne rozwiÄ…zania – nienaprawialny i nienaprawiony, co wywoÅ‚ywaÅ‚o irytacjÄ™.

Niektórzy nie chcieli dÅ‚użej czekać i sami przetÅ‚umaczyli BugzillÄ™. W pewnym momencie okazaÅ‚o siÄ™, że istniejÄ…… trzy (albo cztery – już nie pamiÄ™tam) wersje tÅ‚umaczenia Bugzilli z serii 3.4.x. Trzeba tylko byÅ‚o wybrać wÅ‚aÅ›ciwÄ… i zrobić porzÄ…dnÄ… kontrolÄ™ jakoÅ›ci. Tylko 🙂 Od niczego przeszliÅ›my do klÄ™ski urodzaju… Na dodatek zbliżaÅ‚o siÄ™ wydanie 3.6.

Jednym z autorów tÅ‚umaczenia 3.4.x byÅ‚ Krzysztof Kurzawski, który widzÄ…c naszÄ… nieudolność – zainteresowaÅ‚ tematem MozillÄ™. ZdecydowaliÅ›my, że popracujemy nad BugzillÄ… na naszym spotkaniu. ZaprosiliÅ›my Krzysztofa na spotkanie i dalej sprawy potoczyÅ‚y siÄ™ szybciej. Na spotkaniu rozstrzygnÄ™liÅ›my, jak tÅ‚umaczyć kluczowe elementy. PowstaÅ‚ nowy zespół tÅ‚umaczÄ…cy BugzillÄ™ i – po poczÄ…tkowych problemach – ruszyÅ‚y prace w skÅ‚adzie: Krzysztof Kurzawski, Katarzyna NiewodniczaÅ„ska, Wawrzyniec NiewodniczaÅ„ski, Leszek Å»yczkowski. Potem 3 tygodnie kontroli jakoÅ›ci i o to jest. Polska Bugzilla 3.6.

Na tym jednak nie koniec – zespół koÅ„czy pracÄ™ nad wersjÄ… 3.4.6 i przymierza siÄ™ do 3.6.1. Docelowo polska Bugzilla ma być wydawana równoczeÅ›nie z amerykaÅ„skÄ… edycjÄ….