Kategorie
Aviary.pl IT język polski Mozilla przeglądarki internetowe

Polski Firefox 4 w liczbach

Finalne wydanie Firefoksa 4 to kwestia dni, więc zdecydowałem się napisać małe podsumowanie dotyczące polskiej wersji.

Kamień milowy

Nie bÄ™dzie w tym przesady, jeÅ›li powiem, że zarówno dla Mozilli, jak i Aviary.pl jest to najważniejsze wydanie od czasu premiery Firefoksa 1.0. Od strony Mozilli to wydanie wiąże siÄ™ z ogromnÄ… liczbÄ… zmian, nowych funkcji, rewolucyjnÄ… zmianÄ… w interfejsie. Od strony Aviary.pl – z ogromnÄ… liczbÄ… nowych tekstów, rekordowÄ… liczbÄ… rozwiÄ…zanych bÅ‚Ä™dów i mnóstwem poÅ›wiÄ™conych weekendów. Może parÄ™ słów o tym jak wyglÄ…da lokalizacja tej przeglÄ…darki na polski rynek.

Jak wyglÄ…da proces lokalizacji Firefoksa?

Polski Firefox od momentu wydania pierwszej stabilnej wersji w 2004 roku jest tłumaczony na bieżąco. Oznacza to, że w trakcie rozwoju Firefoksa każda zmiana tekstu (bądź dodanie nowego) w wersji oryginalnej, powoduje zmianę (lub dodanie) tłumaczenia w polskiej wersji. Polskie tłumaczenia trafiają do repozytorium najczęściej z kilkudniowym opóźnieniem (czasem zdarza się, że wystarczy poczekać kilka godzin, a czasem do 2 tygodni). Dzięki temu zainteresowani mogą śledzić zmiany w polskim Firefoksie nie tylko po wydaniu kolejnej bety, ale codziennie (dla testerów dostępne są wydania polskiego Firefoksa, które aktualizują się każdego dnia).

Liczby

SÅ‚owo codziennie można tutaj potraktować niemal dosÅ‚ownie. Podczas prac nad polskim Firefoksem 4 dokonaliÅ›my ponad…

380 aktualizacji lokalizacji

Tyle razy wprowadzaliśmy zmiany. Biorąc pod uwagę ile dni upłynęło od czasu wydania poprzedniej wersji Firefoksa możemy policzyć średni czas jaki upływał pomiędzy zmianami:

aktualizacja lokalizacji średnio co 26 godzin

OczywiÅ›cie to tylko Å›rednia – w rzeczywistoÅ›ci wyglÄ…da to najczęściej tak, że w ciÄ…gu paru godzin do repozytorium wrzucamy kilka zmian, a potem przez kilka dni jest cisza. Z drugiej strony ten wskaźnik caÅ‚kiem nieźle pokazuje jak wiele zmian musieliÅ›my dokonać, by doprowadzić polski Firefox do obecnego stanu.

No dobrze, ale co niosÅ‚o za sobÄ… te 380 aktualizacji? Nie liczÄ…c zmian w sÅ‚owniku poprawnej pisowni dodaliÅ›my ponad…

1800 nowych tekstów

Celowo nie piszÄ™ 1800 nowych zdaÅ„, bo wspomniany tekst może skÅ‚adać siÄ™ z jednego lub kilku zdaÅ„. Å»eby lepiej wyobrazić sobie rozmiar każdego z tych tekstów dodam, że za owymi tekstami kryje siÄ™ ponad…

10000 nowych słów

Jak Å‚atwo można siÄ™ domyÅ›lić w trakcie pracy popeÅ‚niamy bÅ‚Ä™dy. OczywiÅ›cie bÅ‚Ä™dy popeÅ‚niane przez lokalizatorów to nie sÄ… rzeczy powodujÄ…ce wieszanie siÄ™ przeglÄ…darki czy tym podobne. Nasze bÅ‚Ä™dy dotyczÄ… przede wszystkim kwestii jÄ™zykowych. Dyskutujemy o postawionym przecinku, zastanawiamy siÄ™, czy szyk zdania jest poprawny, czy nasze tÅ‚umaczenie dobrze brzmi, poprawiamy literówki. Czasami poprawiamy skrót klawiaturowy, skracamy tekst, który nie mieÅ›ci siÄ™ w oknie. Sporadycznie gÅ‚owimy siÄ™ jak przetÅ‚umaczyć coÅ›, czego jeszcze nikt nie przetÅ‚umaczyÅ‚ na polski. Poważniejsze bÅ‚Ä™dy ortograficzne już raczej nam siÄ™ nie zdarzajÄ…. Bardzo czÄ™sto bÅ‚Ä…d jest zgÅ‚aszany nie dlatego, że coÅ› jest źle, ale dlatego, że coÅ› co jest dobre może być lepsze 🙂 Praca nad polskim Firefoksem 4 to prawie…

250 rozwiązanych błędów

To więcej niż przy lokalizacji wersji 3.0, 3.5 i 3.6 łącznie i więcej niż przy którymkolwiek z poprzednich wydań Firefoksa! A wszystko po to, by 7 milionów polskich użytkowników Firefoksa nie tylko nie zgrzytało zębami, ale by interfejs programu był dla nich neutralny.

Najlepsze jak dotÄ…d wydanie

Jako osoba uczestniczÄ…ca w procesie kontroli jakoÅ›ci wszystkich polskich wersji Firefoksa, poczÄ…wszy od wersji 1.0, mogÄ™ powiedzieć, że nadchodzÄ…cy polski Firefox 4 (liczÄ…c od 1.0 – to jest już siódme wydanie) jest najlepiej dopracowanÄ… edycjÄ… tej przeglÄ…darki. Przyjemnego używania!

5 odpowiedzi na “Polski Firefox 4 w liczbach”

Wielkie dzięki, za włożoną pracę w lokalizację Firefoksa!

„OczywiÅ›cie bÅ‚Ä™dy popeÅ‚niane przez lokalizatorów to nie sÄ… rzeczy powodujÄ…ce wieszanie siÄ™ przeglÄ…darki czy tym podobne”

Brakuje tu sÅ‚owa: „zazwyczaj”. Zawsze można zrobić np. literówkÄ™ w odwoÅ‚aniu do jakiejÅ› encji i użytkownicy zobaczÄ… żółty ekran Å›mierci zamiast jakiegoÅ› okna. Na szczęście mamy narzÄ™dzia, które takie rzeczy wyÅ‚apujÄ…. 🙂

@marcoos: W sumie racja, zerknÄ…Å‚em do Bugzilli i okazaÅ‚o siÄ™, że przez wszystkie lata tego typu problemy przytrafiÅ‚y nam siÄ™ jakieÅ› 7 razy 🙂

[…] Sporo i nadal jeszcze trochÄ™ jest. To znaczy sama przeglÄ…darka jest, jeÅ›li chodzi o lokalizacjÄ™, gotowa, ale zostaÅ‚y nam do zrobienia jeszcze artykuÅ‚y na www i materiaÅ‚y prasowe. W samej lokalizacji poprawiliÅ›my 250 bÅ‚Ä™dów z poprzedniej wersji, doszÅ‚o 10 tysiÄ™cy nowych słów. Szczegółowo opisuje to Hubert. […]

Możliwość komentowania jest wyłączona.