Kategorie
Aviary.pl IT

5 dni w Raszynie, nowa retrospekcja i gokarty

Pierwsze takie spotkanie po prawie 6 latach

DokÅ‚adnie miesiÄ…c temu ekipa z Aviary.pl, jak co pół roku, miaÅ‚a kolejne spotkanie robocze. Tym razem po raz pierwszy w Raszynie pod WarszawÄ…. Dla mnie wydarzenie szczególne, bo to pierwsze od prawie szeÅ›ciu lat spotkanie aviarowe, którego ani nie organizowaÅ‚em, ani nie prowadziÅ‚em. JeÅ›li ktoÅ› nie domyÅ›la siÄ™, skÄ…d takie zmiany – odsyÅ‚am do tego, co napisaÅ‚em na blogu w kwietniu.

Byłem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało takie spotkanie. Pół roku temu wybraliśmy nowy zarząd i spodziewałem się, że zacznie on eksperymentować i dokona jakichś zmian w agendzie, że będzie coś nowego, że będzie po prostu inaczej.

Retrospekcja online

I nie pomyliÅ‚em siÄ™ 🙂 Pierwsze zmiany zaszÅ‚y w retrospekcji. OdbyÅ‚a siÄ™, ale po raz pierwszy w nowym wydaniu – nie byÅ‚o tradycyjnych karteczek, wszystko odbywaÅ‚o siÄ™ za pomocÄ… Etherpada. PomysÅ‚ caÅ‚kiem ciekawy, choć nie wszyscy byli zachwyceni.

Na sofach siedzą: Tomasz Dominikowski, Sara Prussak, Stefan Plewako, Krzysztof Kurzawski, Piotr Drąg, Marek Stępień i Adriank Kalla, większość z laptopami.
Retrospekcja online

ParÄ™ słów o tym, jak tradycyjnie wyglÄ…daÅ‚a u nas retrospekcja. Pierwsza odbyÅ‚a siÄ™ chyba w kwietniu 2009. Choć na poczÄ…tku budziÅ‚a maÅ‚y opór – przyjęła siÄ™ na dobre. Najpierw każdy dostawaÅ‚ maÅ‚e samoprzylepne karteczki. Na każdej z nich wpisywaÅ‚ jednÄ… rzecz. MogÅ‚o to być coÅ› co wymaga poprawy, coÅ› co dziaÅ‚a dobrze, nowy pomysÅ‚ lub podziÄ™kowania. Z czasem dla każdej kategorii byÅ‚y karteczki w innym kolorze. NastÄ™pnie przyklejaliÅ›my je do flip-chartu, podzielonego na 4 części – każda dla jednej kategorii. Potem czytaÅ‚em to, co na nich byÅ‚o, zaczynajÄ…c od tych dobrych i podziÄ™kowaÅ„. Na tablicy zostawaÅ‚y tylko te zÅ‚e rzeczy i nowe pomysÅ‚y, które byÅ‚y grupowane (by uniknąć duplikatów), a nastÄ™pnie gÅ‚osowane. Każdy miaÅ‚ 4 gÅ‚osy do dyspozycji, każdy z takich gÅ‚osów miaÅ‚ różnÄ… wagÄ™ (jeden gÅ‚os za 4 punkty, jeden za 3, jeden za 2 i jeden gÅ‚os warty jeden punkt). Po gÅ‚osowaniu najpopularniejsze tematy stawaÅ‚y siÄ™ zadaniami na najbliższe pół roku.

Teraz było podobnie, tylko nie było karteczek, a wszystko odbywało się elektronicznie.

Gokarty

Na podium - złoto: Tomasz Dominikowski, srebro: Taras Glek, brąz: Adrian Kalla
Gokarty

DrugÄ… zmianÄ… byÅ‚y gokarty (na które udaliÅ›my siÄ™ do Warszawy), zamiast – tradycyjnych już chyba – krÄ™gli. PodzieliliÅ›my siÄ™ na dwie grupy, najpierw byÅ‚ maÅ‚y trening, potem eliminacje, aż w koÅ„cu finaÅ‚. W finale najszybszy okazaÅ‚ siÄ™ Tomasz Dominikowski (który byÅ‚ bezkonkurencyjny – po kolei dublowaÅ‚ innych zawodników, każdego minimum raz), drugi byÅ‚ Taras Glek (który wpadÅ‚ do nas na kilka godzin), a brÄ…zowym medalistÄ… Adrian Kalla. Po gokartach zjedliÅ›my kolacjÄ™ w bawarskiej restauracji Adler. ByÅ‚o dużo i smacznie.

Goście

Śpiewają Krzysztof Kurzawski i Joanna Berger. W tle Marek Stępień i Sara Prussak
Karaoke

W sobotÄ™ wpadÅ‚a do nas Joanna Berger i Łukasz Kluj z LEWIS PR. Joasia mogÅ‚a po raz pierwszy zobaczyć, jak pracujemy i przy okazji spróbować swoich siÅ‚ w karaoke. I coÅ› mi siÄ™ wydaje, że byÅ‚a w tym z nas najlepsza 🙂 PóźnÄ… nocÄ… Sara i StaÅ› dali też mocny wystÄ™p, uwieczniony przeze mnie na filmie (może kiedyÅ› ujrzy Å›wiatÅ‚o dzienne). No i byÅ‚ też wspomniany Taras – taka nieplanowana wizyta. JeÅ›li dobrze pamiÄ™tam miaÅ‚ w Warszawie przesiadkÄ™ na inny samolot i musiaÅ‚ dÅ‚ugo czekać, wiÄ™c postanowiÅ‚ do nas zaglÄ…dnąć.

PlayStation Move i gry karciane

Zbigniew Braniecki i Adrian Kalla - strzelanie z Å‚uku w PlayStation Move
Gandalf próbuje dotrzymać kroku Adrianowi

PracujÄ…c na różnymi rzeczami potrzebujemy od czasu do czasu odpoczynku. Na przykÅ‚ad takie rozwiÄ…zywanie bÅ‚Ä™dów potrafi być wyczerpujÄ…ce. Dlatego robimy dużo przerw. Tym razem podczas przerw korzystaliÅ›my z konsoli PlayStation Move. Chyba najwiÄ™kszÄ… popularnoÅ›ciÄ… cieszyÅ‚o siÄ™ strzelanie z Å‚uku (z różnymi wersjami), konkurencji, w której królowaÅ‚ Adrian. ByÅ‚ też tenis stoÅ‚owy, siatkówka plażowa i inne dyscypliny sportowe, których już nie pamiÄ™tam. AlternatywÄ… dla konsoli byÅ‚ Texas hold’em i inne gry karciane (Sabotażysta, Jungle Speed). Gier do wyboru byÅ‚o wiÄ™cej, tylko niestety czas byÅ‚ ograniczony.

Frisbee

Tomasz Dominikowski rzucił frisbee
Frisbee

Å»eby nie siedzieć caÅ‚y czas na sofach – wyszliÅ›my na trawkÄ™ i zaczÄ™liÅ›my rzucać frisbee (podobnie jak w kwietniu 2011 w Warszawie), pod okiem trenera Gandalfa. MiaÅ‚ być mecz, ale skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ na rozgrzewce do niego 😉

Następne spotkanie w kwietniu 2013. W miejscu, w którym spotkania aviarowego jeszcze nie było.