Kategorie
Aviary.pl IT ja jakość ogólne

10 lat z Aviary.pl

Kilka miesięcy temu, dokładnie 30 marca, po ponad 10 latach zakończyłem przygodę z Aviary.pl. Wspomniałem już o tym na Twitterze, ale pomyślałem, że może napiszę coś więcej.

Z AviaryPL (bo tak się to na początku nazywało) zetknąłem się na samym początku, gdy ekipa zwana Team Firefox.pl przekształcała się w oficjalny zespół lokalizacyjny Mozilli, właśnie pod nazwą AviaryPL. Przy samych rzeczach związanych z lokalizacją chciałem działać już wcześniej, ale właśnie kończyłem studia, więc nie chciałem deklarować, że będę się czymś zajmował, wiedząc, że nie mam na to czasu. 23 października 2004 odebrałem dyplom ukończenia studiów i nastał dobry moment na to, by się zaangażować.

Pierwsza okazja nadarzyła się tydzień później. Gandalf przetłumaczył teksty na stronę startową Firefoksa, tuż przed wydaniem wersji 1.0, a ja bez zapowiedzi postanowiłem zrobić korektę.

Kawałek strony w HTML-u

PoczÄ…tki byÅ‚y trudne, bo – jak widać – nie miaÅ‚em zielonego pojÄ™cia o obsÅ‚udze Bugzilli… Nie pierwszy raz robiÅ‚em korektÄ™ tekstu, ale to byÅ‚ przeÅ‚omowy moment, który wpÅ‚ynÄ…Å‚ na to, że zawodowo zajÄ…Å‚em siÄ™ kontrolÄ… jakoÅ›ci.

Warto wspomnieć w jakim otoczeniu wtedy dziaÅ‚aliÅ›my. Internet Explorer miaÅ‚ ponad 90% rynku, a jedynym kryterium jakoÅ›ci stron internetowych byÅ‚o to, czy dziaÅ‚ajÄ… w przestarzaÅ‚ej, ale „jedynej sÅ‚usznej” przeglÄ…darce internetowej. DziÅ› – gdzie możliwość wyboru przeglÄ…darki internetowej to coÅ› normalnego – to może wyglÄ…dać dziwnie, ale wtedy czuliÅ›my, że zmieniamy Å›wiat. I wyglÄ…da na to, że nam siÄ™ to udaÅ‚o.

Wróćmy do tematu. WspomniaÅ‚em o swoich poczÄ…tkach pracy z Aviary.pl, ale jeszcze wtedy formalnie do grupy nie doÅ‚Ä…czyÅ‚em. A zaczÄ…Å‚em siÄ™ tym zajmować, bo używaÅ‚em już wtedy Firefoksa i jako użytkownik chciaÅ‚em, by nie byÅ‚o w nim bÅ‚Ä™dów. ChciaÅ‚em, żeby „mówił” do mnie poprawnÄ… polszczyznÄ…, by w tekÅ›cie nie byÅ‚o literówek, itp. A roboty byÅ‚o sporo. Choć tego nie widać – polski Firefox zawiera kilkanaÅ›cie tysiÄ™cy różnych tekstów po polsku. Albo inaczej: kilkaset tysiÄ™cy słów po polsku.

We wrzeÅ›niu 2006 roku staÅ‚em siÄ™ czÅ‚onkiem zespoÅ‚u i wtedy zaczÄ…Å‚ siÄ™ kolejny ciekawy etap. ZajÄ…Å‚em siÄ™ na dobre kontrolÄ… jakoÅ›ci Firefoksa, toolkitu (części wspólnej kilku programów Mozilli), mozillowych stron internetowych, KompoZera, tÅ‚umaczeniem projektu kalendarza (Mozilla Sunbird i rozszerzenie do Thunderbirda – Lightning) i paru innych rzeczy. Czyli jeszcze wiÄ™cej pracy.

W kolejnym roku zaczÄ…Å‚em proponować nowe rzeczy, które przyjęły siÄ™ na lata (np. cotygodniowe, krótkie spotkania na IRC-u, czy regularne – 2 razy w roku – spotkania „na żywo”). I chyba dobrze mi szÅ‚o, bo w kwietniu 2008 powierzono mi kierowanie zespoÅ‚em. Chyba nie do koÅ„ca wiedziaÅ‚em w co siÄ™ pakujÄ™, ale niczego nie żaÅ‚ujÄ™. Trzeba pamiÄ™tać, że Aviary.pl nie jest firmÄ…, gdzie można od kogoÅ› wymagać, że zrobi to, za co mu siÄ™ pÅ‚aci. To grupa pasjonatów, skupionych wokół wspólnych celów, którzy za darmo oferujÄ… swój cenny czas. Motywowanie takich osób (ludzie czasem tracÄ… zainteresowanie, czasem po prostu majÄ… coÅ› ważniejszego do zrobienia), czy rozwiÄ…zywanie konfliktów (ludzie czasem siÄ™ kłócÄ…) byÅ‚o trudniejsze niż myÅ›laÅ‚em. NaprawdÄ™ dużo siÄ™ wtedy nauczyÅ‚em.

W kwietniu 2012 na spotkaniu w Gdańsku ogłosiłem, że czas na zmiany w zespole i nie będę nim już kierował. Pamiętam pierwszy dzień po spotkaniu, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. Wcześniej na rzeczy związane z Aviary.pl poświęcałem 10-30 godzin tygodniowo. Teraz miałem ten czas dla siebie. I nagle okazało się, że nie wiem, co zrobić z tym czasem. Czułem, jakbym odszedł na emeryturę ;-).

Przez ostatnie 2 lata zajmowałem się głównie kontrolą jakości Lightninga i pomagałem przy starcie systemu Firefox OS.

Po 10 fantastycznych latach uznaÅ‚em, że czas zrobić coÅ› nowego i – trochÄ™ zwlekajÄ…c – w marcu ogÅ‚osiÅ‚em swojÄ… decyzjÄ™ o odejÅ›ciu z zespoÅ‚u.

Kategorie
Aviary.pl IT ja

Aviarowy urlop rozpoczęty

Miesiąc po skończeniu studiów, dokładnie 1 listopada 2004 zaczęła się moja przygoda z Aviary.pl. Na początku jako wolny strzelec, od 27 sierpnia 2006 jako członek zespołu, a od 13 kwietnia 2008 jako szef grupy.

Ponad 6 fantastycznych lat

To było ponad 6 niesamowitych lat intensywnej pracy, nauki, ale i zabawy. Ja patrzę na to z perspektywy czasu, to nawet na mnie robi to wrażenie.

Ta praca to ponad 750 zgłoszonych błędów w bugzillach, udział w prawie 3000 dyskusji i tysiące godzin poświęconych tłumaczenia, QA, przygotowywanie spotkań i innych.

Z kolei zabawa kojarzy mi siÄ™ przede wszystkim z luźnymi dyskusjami na IRC-u i z naszymi spotkaniami co pół roku. A te z kolei kojarzÄ… mi siÄ™ z Wii, PlayStation, krÄ™glami, grami planszowymi, ze Å›wiÄ™towaniem (szampany, torty). ZresztÄ… aviarowe spotkania to osobny temat – jeÅ›li ktoÅ› nie byÅ‚ na dwóch (lub chociaż na jednym), to pewnie ciężko bÄ™dzie mu zrozumieć dlaczego tak siÄ™ tym ekscytujÄ™. SÄ… one wyjÄ…tkowym poÅ‚Ä…czeniem pracy i zabawy – w dzieÅ„ skupiamy siÄ™ nad pracÄ…, jakÄ… mamy do zrobienia, a wieczorami odpoczywamy bawiÄ…c siÄ™.

No i nauka. Na studiach nie uczyÅ‚em siÄ™ o lokalizacji, zarzÄ…dzaniu, o tym jak wyglÄ…da praca w zespole rozproszonym po caÅ‚ym Å›wiecie. A z tym wszystkim mamy do czynienia w Aviary.pl. Zatem trzeba trochÄ™ improwizować, kierować siÄ™ intuicjÄ…, ale i odwiedzać od czasu do czasu ksiÄ™garniÄ™ 🙂

Czas odpocząć…

Najwyższy czas na odpoczynek. 6-miesiÄ™czny odpoczynek. PrzekazaÅ‚em wszystkie swoje aviarowe obowiÄ…zki innym i 2 dni temu rozpoczÄ…Å‚em półroczny urlop. Jest tylko maÅ‚y wyjÄ…tek – obiecaÅ‚em zjawić siÄ™ na kwietniowym spotkaniu. Zespół jest w dobrych rÄ™kach (Joasia Mazgaj mnie zastÄ™puje), rekrutacja idzie peÅ‚nÄ… parÄ…, wiÄ™c jestem dobrej myÅ›li.

…i poszukać nowych wyzwaÅ„

Ponieważ jestem chyba nieprzystosowany do nicnierobienia powoli rozglÄ…dam siÄ™ za nowymi wyzwaniami 🙂 JakieÅ› propozycje?

Kategorie
ja

7 rzeczy, których być może o mnie nie wiecie

W sieci trwa jakieś twitterowe szaleństwo pt. 7 things you may (or may not) know about me. Marek wywołał mnie do tablicy, więc niech będzie. Tyle, że po polsku.

 1. Jestem członkiem Free Software Foundation.FSF Membership Card

  PrzymierzaÅ‚em siÄ™ do wstÄ…pienia do tej organizacji kilka razy, choćby dlatego, że zajmujÄ… siÄ™ problemami, które mnie bezpoÅ›rednio dotyczÄ…. Takim punktem krytycznym byÅ‚ zakup trzypÅ‚ytowej kolekcji The Ultimate Bourne Collection, wydanej przez Universal Studios i Tim Fim Studio. Wszystko naprawdÄ™ bardzo Å‚adnie wydane za okoÅ‚o 100 zÅ‚. Problemy zaczęły siÄ™, gdy chciaÅ‚em sobie zrobić kopiÄ™ tych pÅ‚yt. Nie daÅ‚o siÄ™. DostrzegÅ‚em wtedy na pÅ‚ycie logo: Copy Protected – Macrovision. No Å‚adnie… WydaÅ‚em tyle pieniÄ™dzy i nawet nie mogÄ™ zrobić kopii. OczywiÅ›cie wszystko co można zobaczyć i usÅ‚yszeć można też skopiować, dlatego trochÄ™ siÄ™ pomÄ™czyÅ‚em, ale po paru godzinach udaÅ‚o mi siÄ™ dojść do tego, jak to zrobić. Kopie w koÅ„cu wykonaÅ‚em. To nie koniec, dostrzegÅ‚em na okÅ‚adce napis mówiÄ…cy, że nie mogÄ™ tej pÅ‚yty wywieźć za granicÄ™, ani nawet sprzedać bez zezwolenia wytwórni! PozostaÅ‚ niesmak i wnioski:

  • Wytwórnia pÅ‚ytowa traktuje swoich klientów, jak potencjalnych przestÄ™pców, którzy kupiÄ… pÅ‚ytÄ™, po to by sprzedawać jej powielone egzemplarze na Stadionie DziesiÄ™ciolecia.
  • Nie warto kupować filmów na DVD.
  • Wydawca pÅ‚yty i tak poniósÅ‚ stratÄ™ – skutecznie zniechÄ™ciÅ‚ mnie do zakupu kolejnych pÅ‚yt, poza tym poinformowaÅ‚em kilkudziesiÄ™ciu znajomych, że mam takÄ… kolekcjÄ™ i chÄ™tnie jÄ… pożyczÄ™ (tylko po to, by jej przypadkiem nie kupili).
 2. Interesuje mnie komunikacja miejska. Często zaglądam na Encyklopedii Krakowskiej Komunikacji i czytam różne inne strony poświęcone tej tematyce.
 3. W szkole podstawowej wraz z kolegÄ… wydawaliÅ›my gazetÄ™ Szok. Jak na szkolnÄ… gazetÄ™ byÅ‚o to przedsiÄ™wziÄ™cie nietypowe. KonkurowaliÅ›my z gazetÄ… samorzÄ…du, utrzymywaliÅ›my siÄ™ (i to caÅ‚kiem nieźle) z reklam. PisaliÅ›my nie tylko o szkole, dużą część numerów zajmowaÅ‚y przedruki z Wiedzy i Å»ycia, Why Not? i innych. PamiÄ™tam też krytyczny artykuÅ‚ o szaletach na miejskich plantach, budynku który latami straszyÅ‚ wyglÄ…dem z zewnÄ…trz i wewnÄ…trz. Dwa tygodnie po ukazaniu siÄ™ artykuÅ‚u zostaÅ‚ zrównany z ziemiÄ…… DotarÅ‚y do nas sÅ‚uchy, że to nie przypadek i byliÅ›my z tego strasznie dumni. Ech… siÅ‚a mediów 😉
 4. Skoro już o mediach mowa – miaÅ‚em też trochÄ™ wspólnego z radiem. W latach 1997-2000 prowadziÅ‚em fan klub RMF-u. ZajmowaliÅ›my siÄ™ głównie organizacjÄ… imprez, w tym charytatywnych. Bardzo miÅ‚o wspominam te czasy, ale w 2000 roku RMF FM siÄ™ zmieniÅ‚ i przestaÅ‚o mnie to bawić. W 1999 roku (choć bardzo krótko) byÅ‚em pracownikiem lokalnego Radia Gama (sprzedawaÅ‚em czas antenowy).
 5. Jestem fanem gier planszowych i często spędzam swój wolny czas grając w nie ze znajomymi. Ostatnio bardzo podoba mi się Wysokie napięcie.
 6. Choć jestem po studiach informatycznych i jestem z branżą IT zwiÄ…zany od trzech lat, to nie wszyscy wiedzÄ…, że poprzednio przez 6 lat byÅ‚em… agentem ubezpieczeniowym. Bardzo lubiÅ‚em tÄ™ pracÄ™, może dlatego, że traktowaÅ‚em klientów, jak znajomych, co sprowadzaÅ‚o siÄ™ do tego, że nie sugerowaÅ‚em im tego, czego sam bym nie kupiÅ‚ i – jeÅ›li tylko byÅ‚ na to czas – rozmawiaÅ‚em z nimi na przeróżne tematy. Pozdrawiam wszystkich byÅ‚ych klientów 🙂
 7. ParÄ™ lat temu kilka razy w tygodniu wstawaÅ‚em o 5:30 rano (dzisiaj rzadko przed 9) i biegaÅ‚em 12-15 kilometrów. ChciaÅ‚em biegać coraz szybciej i szybciej, wiÄ™c siÄ™ nie oszczÄ™dzaÅ‚em. Czasami przesadzaÅ‚em i byÅ‚em tak wyczerpany, że krÄ™ciÅ‚o mi siÄ™ w gÅ‚owie i miaÅ‚em problem z normalnÄ… pracÄ… 🙂 W koÅ„cu to zawiesiÅ‚em, ale może wrócÄ™ do tego w Å‚agodniejszej formie. Aha, raz nawet wziÄ…Å‚em udziaÅ‚ w zawodach w biegu na 10 km.

Czas odbić paÅ‚eczkÄ™ i podać listę  osób (i wcale nie 7), które miaÅ‚yby napisać coÅ› podobnego o sobie 🙂