Kategorie
IT Mozilla

Carbonnade à la flamande, Atomium i FOSDEM w Brukseli

Dwa tygodnie temu znów zawitałem do Brukseli. Powód był taki sam, jak 2 lata temuFOSDEM.

Czwartek, 4 lutego. Orange France i carbonnade à la flamande

Przylot

Tym razem przyleciaÅ‚em tam z Markiem już w czwartek, by troszkÄ™ wiÄ™cej pozwiedzać. WÅ‚aÅ›ciwie już sam port lotniczy w Brukseli z dÅ‚ugÄ…, niekoÅ„czÄ…cÄ… siÄ™ seria chodników ruchomych (prowadzÄ…cych do strefy odbioru bagażu) mógÅ‚by być atrakcjÄ… turystycznÄ…. Bo jest to coÅ› co mi siÄ™ przypomina, gdy pada hasÅ‚o Bruksela. Jako, że byÅ‚o już trochÄ™ późno – zapomnieliÅ›my o zwiedzaniu i zdecydowaliÅ›my siÄ™ coÅ› zjeść. PostanowiliÅ›my wspomóc siÄ™ Internetem, za który niestety trzeba w naszym hotelu zapÅ‚acić.

Orange France

Może zdanie z Internetem bym sobie darowaÅ‚, gdyby nie jakość Å›wiadczonej usÅ‚ugi. W hotelu można byÅ‚o skorzystać z bezprzewodowego Internetu dostarczanego przez Orange France, pÅ‚acÄ…c 9,90 € za 24 godziny. Tanio to nie jest, ale niech bÄ™dzie. Ciekawie byÅ‚o już na etapie przeglÄ…dania regulaminu usÅ‚ugi. OkazaÅ‚o siÄ™, że wymagany jest komputer klasy PC oraz przeglÄ…darka internetowa Internet Netscape navigator 5.5 lub nowszy ewentualnie Internet Explorer 4.67 lub nowszy. Oj, chyba nie speÅ‚niam wymagaÅ„… No i nigdy nie sÅ‚yszaÅ‚em o czymÅ› takim jak Internet Netscape navigator, ani nawet o Netscape Navigator w wersji 5.5 czy Internet Explorerze 4.67. PostanowiÅ‚em zaryzykować te parÄ™ euro. DostaÅ‚em login i hasÅ‚o, no i jakoÅ› to dziaÅ‚aÅ‚o. ZdarzaÅ‚o siÄ™, że gdy poÅ‚Ä…czenie padÅ‚o – system przekierowywaÅ‚ mnie do strony logowania. Po zalogowaniu siÄ™ i próbie wejÅ›cia na jakÄ…kolwiek stronÄ™ – znów pojawiaÅ‚ siÄ™ ekran logowania. I potem kilkanaÅ›cie minut walki z ich oprogramowaniem. Marek, próbujÄ…cy korzystać z sieci przez iPoda, miaÅ‚ jeszcze ciekawsze przygody, ale to już osobna historia. Moja zÅ‚a opinia na temat firmy Orange – jeszcze bardziej siÄ™ pogorszyÅ‚a…

Falstaff

Wejście do restauracji Falstaff

Gdy uporaliÅ›my siÄ™ z Internetem – wybraliÅ›my miejsce na kolacjÄ™ – Falstaff, przy Henri Maus 19. Polecam tam genialne carbonnade à la flamande, tradycyjnÄ… potrawÄ™ belgijską  – kawaÅ‚ki woÅ‚owej polÄ™dwicy smażone na ciemnym piwie. A to wszystko podawane oczywiÅ›cie z pysznymi frytkami. JeÅ›li dodamy do tego wspaniaÅ‚e piwo Leffe, to wÅ‚aÅ›ciwie czwartkowe zwiedzanie można zakoÅ„czyć :-).

PiÄ…tek, 5 lutego. Atomium

Na ten dzieÅ„ zaplanowaliÅ›my zobaczyć coÅ› ciekawego w tym mieÅ›cie. Wybór padÅ‚ na Atiomium, ponad 100-metrowej wysokoÅ›ci budowlÄ™, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z dziewiÄ™ciu poÅ‚Ä…czonych ze sobÄ… sfer, bÄ™dÄ…ca powiÄ™kszeniem krysztaÅ‚ku żelaza. Budowla powstaÅ‚a na Expo ’58 i – podobnie jak wieża Eiffla – miaÅ‚a być po zakoÅ„czeniu wystawy rozebrana. StaÅ‚a siÄ™ jednak tak popularna, że zdecydowano siÄ™ jÄ… zostawić, dziÄ™ki czemu można jÄ… zwiedzać do dziÅ›.

Atomium - widok z zewnÄ…trz

Do najwyżej poÅ‚ożonej sfery, gdzie jest punkt widokowy, można dostać siÄ™ windÄ… (w tamtych latach najszybszÄ… na Å›wiecie), a potem porusza siÄ™ po obiekcie schodami – gÅ‚ownie ruchomymi. W Å›rodku znajduje siÄ™ wystawa poÅ›wiÄ™cona Expo ’58, restauracja i snack bar. Wspominam o tym snack barze nie bez przyczyny – majÄ… tam takie same krzesÅ‚a, jakie byÅ‚y prezentowane na wspomnianej wystawie. Te (a przynajmniej podobne do nich) ponadczasowe krzesÅ‚a można kupić obecnie w sklepach. Ciekawe, czy wtedy wydawaÅ‚y siÄ™ ludziom futurystyczne…

Futurystyczne krzesło z lat pięćdziesiątych

Chcieliśmy potem zwiedzić Mini-Europe, która jest obok, ale była niestety zamknięta. Zjedliśmy w Le 7ieme Art (polecam gyros), potem pognaliśmy zobaczyć siedzibę Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i dzień zwiedzania się skończył.

Sobota, 6 lutego. FOSDEM, dzień pierwszy

FOSDEM dance

No i nadszedł dzień FOSDEM-u. Ponad 5000 geeków, ponad 200 wykładów, 2 dni, 0 € (jak głosi FOSDEM-owa gazetka) i dziesiąta taka impreza z rzędu. Zaczęło się od FOSDEM dance, który tym razem został odtańczony nie przez prowadzących, a przez wszystkich obecnych na sali (ze mną włącznie).

Pada sieć

Pierwszy keynote – Promoting Open Source Methods at a Large Company. Niestety siÄ™ zawiodÅ‚em. Brooks Davis z Aerospace nie pokazywaÅ‚ żadnych slajdów, ani nie miaÅ‚ dobrego kontaktu z publicznoÅ›ciÄ…. To spowodowaÅ‚o, że wykÅ‚ad byÅ‚ bardzo monotonny i trudno byÅ‚o go sÅ‚uchać. No i po chwili nie wytrzymywaÅ‚y routery bezprzewodowe, bo wszyscy wyciÄ…gnÄ™li laptopy, telefony i wszystko co Å‚Ä…czy siÄ™ z Internetem.

Evil on the Internet

Drugi keynote byÅ‚ już zdecydowanie ciekawszy. PrezentujÄ…cy: Richard Clayton, temat: Evil on the Internet. To już byÅ‚o zdecydowanie lepsze. Facet mówiÅ‚ na temat phishingu, ofert pracy sÅ‚użących praniu brudnych pieniÄ™dzy, faÅ‚szywych bankach i tym podobnych. PokazywaÅ‚ jak w prosty sposób, używajÄ…c narzÄ™dzi Google, Å‚atwo zweryfikować z czym mamy do czynienia. Najbardziej widowiskowe (a równoczeÅ›nie proste i oczywiste) byÅ‚o chyba użycie Google Street View, gdzie pokazaÅ‚, że pod adresem banku – podanym na stronie tegoż banku – nic nie ma.

Na co Google wydaje dużo pieniędzy

Potem przenieśliśmy się wszyscy do dev-roomów. Tym razem nie miałem takiego problemu, jak dwa lata temu (kilka interesujących wykładów w tym samym czasie) i zdecydowałem się spędzić czas w pokoju mozillowym.

Wspomnę o kilku wykładach, a raczej o tym, co pamiętam po dwóch tygodniach :-).

Tristan Nitot we wstępie mówił m.in. o ballot screen i o tym jak się do tego przygotowuje Google (dziesiątki milionów dolarów wydanych na reklamę) i Mozilla.

Apple dziÅ› jak AT&T w latach ’50

Dość ciekawy byÅ‚ wykÅ‚ad Hackability, który prezentowaÅ‚ Tristan i Paul Rouget. Tak w wielkim skrócie byÅ‚o to przeciwstawienie sobie dwóch różnych podejść do technologii przez dostawców sprzÄ™tu i oprogramowania. Z jednej strony mamy do czynienia z politykÄ… zamkniÄ™tÄ…, gdzie użytkownik sprzÄ™tu czy oprogramowania nic lub niewiele może zrobić, poza tym, na co pozwoli mu producent. Tristan wspomniaÅ‚ o firmie telekomunikacyjnej AT&T, która jeszcze w latach pięćdziesiÄ…tych ubiegÅ‚ego wieku zabraniaÅ‚a wpinania do jej sieci jakiegokolwiek sprzÄ™tu, który nie byÅ‚ przez tÄ™ firmÄ™ sprzedawany. Bo niby takie niesprzedawane przez nich urzÄ…dzenie może im popsuć coÅ› w sieci. Wyobrażacie sobie, że rodzima tepsa mówi Wam, że możecie używać tylko aparatów przez nich sprzedawanych? Niewiele siÄ™ to różni od polityki firmy Apple stosowanej w przypadku iPhone’a (wspomnianego w wykÅ‚adzie)… Z drugiej strony polityka otwarta – Wikipedia, wolne i otwarte oprogramowanie itp. – dziÄ™ki której użytkownik może o wiele wiÄ™cej. I tutaj Paul zademonstrowaÅ‚ możliwoÅ›ci jakie nam daje nam HTML5, otwarty standard.

HTML5

Ogromne tÅ‚umy zgromadziÅ‚a prezentacja Roberta Nymana – HTML5. Części nie udaÅ‚o siÄ™ nawet dostać na salÄ™… Prezentacja byÅ‚a tak dobrze przygotowana i poprowadzona, że nawet ktoÅ› kto bardzo interesuje siÄ™ HTML5 i wie na ten temat dużo – na pewno siÄ™ nie nudziÅ‚. Robert mówiÅ‚ o tym, jak do tego wszystkiego doszÅ‚o, jakie sÄ… cechy HTML5, z jakimi problemami siÄ™ spotykamy i jak je rozwiÄ…zywać. Jak można siÄ™ domyÅ›lić problemem jest produkt jednego z graczy na rynku przeglÄ…darek, porównany tutaj do Dartha Vadera.

Darth Vader

Po tej prezentacji Paul znowu pokazał kilka demonstracji wykorzystujących HTML5, otwarte formaty wideo, SVG, WebGL i połączenie tego wszystkiego.

Laser tag i kręgle

Wieczorem w Crosby Mozilla zorganizowała kolację i zadbała o trochę rozrywki. Po kolacji udaliśmy się na partyjkę w laser tag, a później zagraliśmy w kręgle.

Niedziela, 7 lutego. FOSDEM, dzień drugi

Fennec na iPhone’a

W niedzielę Mark Finkle mówił o mobilnej wersji Firefoksa na różne systemy. I z tego co pamiętam jedynym liczącym się systemem, który nie będzie wspierany przez Mozillę jest w tej chwili iPhone OS (jak można się domyślać ze względu na politykę firmy Apple).

Kobiety w Mozilli i trudności językowe

Alix Cazenave i Delphine Lebédel mówiÅ‚y o udziale kobiet w projektach mozillowych, a Pike (który – jak siÄ™ okazaÅ‚o dzieÅ„ wczeÅ›niej – nieźle gra w krÄ™gle) o L20n tÅ‚umaczÄ…c audytorium problemy lokalizacyjne na przykÅ‚adzie jÄ™zyka polskiego.

Problemy lokalizacyjne na przykładzie liczby mnogiej w jęz. polskim. Przykładowe zdania: Axel wygłosił 2 prezentacje. Axel wygłosił 1 prezentację. Delphine wygłosiła 5 prezentacji. Seth nie wygłosił prezentacji.

Jetpack i Drumbeat

Gandalf mówił o Jetpacku, a Mark Surman i Alina Mierlus o planach, związanych z projektem Drumbeat w Europie. Nie były to ostatnie prezentacje, ale po nich musieliśmy niestety udać się na samolot.

Taka jedna uwaga na koniec. GdzieÅ› przeczytaÅ‚em, że w Brukseli co druga napotkana osoba mówi po angielsku, a co trzecia po polsku. Hmmm… nie wiem, czy nie jest odwrotnie ;-).

Kategorie
Aviary.pl dzieje siÄ™ IT Mozilla Sunbird

FOSDEM 2008 zakończony

Wczoraj wróciłem z Brukseli z tegorocznego FOSDEM-u. Podczas tamtych czterech dni pobytu (z czego dwa na FOSDEM-ie) nie miałem czasu, by opisać co się tam działo, więc czas nadrobić zaległości.

Piątek, 22 lutego. Pierwsze wrażenia z Brukseli

Zaraz po przylocie, razem z Markiem i Rafałem, udaliśmy się do hotelu. Przyznam, że gdy widziałem wcześniej amatorsko zrobioną stronę internetową tegoż hotelu, nie wiedziałem co tam zastanę. Na szczęście pierwsze kilkanaście minut pobytu rozwiało moje wątpliwości.

Nie odpoczywaliÅ›my tak dÅ‚ugo – wyruszyliÅ›my coÅ› zjeść. I tutaj pojawiÅ‚ siÄ™ problem. DochodziÅ‚a powoli godzina osiemnasta, udaliÅ›my siÄ™ na poszukiwanie restauracji w okolicach Sint-Katelijneplein (Place Sainte-Catherine). W okolicach tego placu byÅ‚o ich dużo, ale ku naszemu zdziwieniu prawie wszystkie zamkniÄ™te. Å»aden z nas nie przypuszczaÅ‚, że trwa popoÅ‚udniowa sjesta… W Belgii? Hmm… O 18 zaczÄ™to otwierać restauracje, wybraliÅ›my La Boussole przy Brandhoutkaai (Quai Au Bois A Bruller) 61.

La Boussole Brasserie

Dobry klimat, rodzinna atmosfera, miÅ‚a obsÅ‚uga. Polecam grillowany stek z pysznymi (nie takimi jak w fast foodach) frytkami. OczywiÅ›cie, jak to w krajach Beneluksu – z majonezem.

Sobota, 23 lutego. Sauna na FOSDEM-ie. Kręgle na imprezie urodzinowej

Rano razem z Adrianem dojechaliÅ›my do kampusu Université Libre de Bruxelles przy Avenue Franklin Roosevelt 50. ChwilÄ™ po 10 rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ FOSDEM 2008. Po powitaniu rozpoczęły siÄ™ wykÅ‚ady. Rozpoczęła ekipa z Hollywood: Robin Rowe i Gabrielle PanteraTux with Shades, Linux in Hollywood. ByÅ‚o o tym, że Linux jest powszechnie wykorzystywany przez wytwórnie filmowe. Co ciekawe Windows i Mac OS w Hollywood sÄ… systemami niszowymi… NajwiÄ™ksze brawa dostali jednak jednak nie wykÅ‚adowcy po zakoÅ„czeniu, a czÅ‚owiek, który odważyÅ‚ siÄ™ zapytać jak to uwielbienie dla Linuksa ma siÄ™ do tych wszystkich divixów, do polityki prowadzonej przez wytwórnie filmowe (niby czerpiÄ… z open source, a z drugiej strony wprowadzajÄ… np. Blu-ray, z którym jest pewien problem). Kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o…

Potem Robert Watson z szybkoÅ›ciÄ… karabinu maszynowego opowiedziaÅ‚, jak zarzÄ…dzane jest FreeBSD, a Pieter Hintjens opowiedziaÅ‚ o boju – toczonym głównie w Europie – przeciwko patentowaniu oprogramowania.

Później chwila przerwy na coÅ› do zjedzenia i rozpoczęły siÄ™ wykÅ‚ady równoczeÅ›nie w kilkunastu salach. Ja miaÅ‚em ten sam problem, co Gandalf – interesujÄ…ce wykÅ‚ady w dwóch miejscach na raz.  WybraÅ‚em salÄ™ mozillowÄ… i nie zmieniaÅ‚em tego aż do koÅ„ca. Nie byÅ‚o to Å‚atwe, bo wspomniana sala nie mieÅ›ciÅ‚a wszystkich chÄ™tnych, nie miaÅ‚a (zresztÄ… chyba żadna nie miaÅ‚a) klimatyzacji. Nie miaÅ‚a okien, nie widziaÅ‚em też żadnej wentylacji, a drzwi do niej byÅ‚y niemal pancerne. Efekt: po kilku godzinach ktoÅ› to skomentowaÅ‚, piszÄ…c kredÄ… na tablicy:

Napis kredÄ… na tablicy: Welcome to fosdem.mozilla.org

Naprawdę. Gotowaliśmy się tam.

To może tak w skrócie o czym się tam mówiło w sobotę.

Dan Mills opowiedziaÅ‚ o Mozilla Labs Weave – projekcie, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której bez wzglÄ™du na to, na którym komputerze korzystasz z Firefoksa – masz dostÄ™p do swoich zakÅ‚adek, historii odwiedzanych stron itp. i możesz (jeÅ›li chcesz) Å‚atwo udostÄ™pniać te dane znajomym.

Martin Schröder i Philipp Kewisch opowiedzieli o projekcie Calendar. Potwierdzili to, co widzÄ… wszyscy, którzy zetknÄ™li siÄ™ z tym projektem – brakuje nam deweloperów. Wspomnieli też o tym, że Lightning bÄ™dzie zintegrowany z Thunderbirdem 3 (a nie tak jak teraz, kiedy jest dostÄ™pny jako osobne rozszerzenie). O Thunderbirdzie mówiÅ‚ głównie Chris Hofmann. WspomniaÅ‚ o starannym kompletowaniu zespoÅ‚u Mozilla Messaging, o lepszej integracji Thunderbirda z webowÄ… stronÄ… sieci (chodzi np. o to, by instalowanie dodatków byÅ‚o w Tb prostsze).

Mike Schroepfer opowiedział m.in. jakie są najpopularniejsze wersje językowe i z jakich krajów pochodzi najwięcej użytkowników Firefoksa. I co się okazało? Więcej użytkowników niż w Polsce (4% wszystkich użytkowników Firefoksa mieszka w naszym kraju) Firefox ma tylko w Stanach Zjednoczonych (29%), Niemczech (13%) i Francji (6%). Więcej informacji na jego blogu. Jeśli spojrzeć na popularność wersji językowych Firefoksa to dane wyglądają następująco (zdjęcie: Martin Creutziger):

Mike Schroepfer pokazuje wykres tortowy. Najwięcej użytkowników używa wersji w języku: angielskim: 53%, niemieckim: 13%, francuskim: 7%, hiszpańskim: 4%, polskim: 4%.

NajwiÄ™cej użytkowników używa wersji w jÄ™zyku: angielskim: 53%, niemieckim: 13%, francuskim: 7%, hiszpaÅ„skim: 4%, polskim: 4%. To nie jedyny polski akcent w tamtych dniach. David Tenser, który mówiÅ‚ o projekcie SUMO  (serwis ze wsparciem dla użytkowników Firefoksa), pokazaÅ‚ – jako przykÅ‚ad dobrze prowadzonego supportu – dwie strony, którymi opiekujÄ… siÄ™ lokalne spoÅ‚ecznoÅ›ci – francuskÄ… Geckozone i polskÄ… MozillaPL.org. Tak na marginesie – zaraz po rozpoczÄ™ciu wykÅ‚adów w sali mozillowej, gdy wszyscy siÄ™ przedstawiali i przyszÅ‚a kolej na Davida – ten wstaÅ‚ i powiedziaÅ‚, że pracuje dla… Microsoftu, czym wywoÅ‚aÅ‚ salwÄ™ Å›miechu 🙂 NajwiÄ™ksze brawa w tej sali zebraÅ‚ czÅ‚owiek w żółtej koszulce FOSDEM Staff, który przyszedÅ‚ po cichu w czasie wykÅ‚adu Davida, zmazaÅ‚ wspomniane sauna.fosdem.org i napisaÅ‚, że jutro wykÅ‚ady zostaÅ‚y przeniesione do innej (w domyÅ›le lepszej) sali. David nawet zgÅ‚upiaÅ‚ na moment, bo nie zauważyÅ‚ w pierwszej chwili tego czÅ‚owieka i myÅ›laÅ‚, że brawa sÄ… dla niego 🙂

Poznaliśmy też Pawła Sołygę, który pracuje nad OpenTouch. Dosiadł się do nas przypadkiem, a zorientował się, że ma do czynienia z Polakami, dopiero gdy zobaczył u Marka na ekranie laptopa jakiś polski element (nie pamiętam co to było).

Wieczorem w Crosly Bowling Å›wiÄ™towaliÅ›my 10 urodziny Mozilli. Mnóstwo pysznego jedzenia, piwa, wina. ByÅ‚ szampan, torcik, specjalne urodzinowe koszulki, no i oczywiÅ›cie gra w krÄ™gle. Oj, tak dobrze mi siÄ™ jeszcze nie graÅ‚o – 5 strike’ów w jednej z partii, w tym Turkey (3 razy pod rzÄ…d).

Niedziela, 24 lutego. Wykład Staszka i krótkie zwiedzanie miasta

Trzecim polskim akcentem byÅ‚ wykÅ‚ad naszego czÅ‚owieka Staszka MaÅ‚olepszego (pomagali mu: Seth Bindernagel i Pascal Chevrel) o ankiecie przeprowadzonej przez Mozilla Europe wÅ›ród spoÅ‚ecznoÅ›ci. Nie bÄ™dÄ™ siÄ™ o tym rozpisywaÅ‚ – Staszek niedÅ‚ugo sam coÅ› o tym napisze.

Z takich ciekawszych rzeczy – Robert Kaiser opowiedziaÅ‚ głównie o problemach jakie napotyka SeaMonkey, jako projekt.  Wiele problemów wynika z cyklu produkcyjnego Firefoksa (SeaMonkey, jako projekt korzystajÄ…cy z toolkitu, części wspólnej dla Firefoksa, Thunderbirda i innych jest zależne od tego, co siÄ™ dzieje w Firefoksie). WspomniaÅ‚ o bug bounties, czyli nagrodach za rozwiÄ…zanie jakiegoÅ› buga – do tych najlepiej pÅ‚atnych bugów nikt nie chce podejść (oj, znamy coÅ› podobnego w Aviary.pl, znamy). Poza tym mówiÅ‚ o dyskryminacji przeglÄ…darek – o tym, że dawne only works with MSIE 4+ or Netscape 4+ zmieniÅ‚o siÄ™ na only works with MSIE 6+ or Firefox 1.5+.

Ostatni wykÅ‚adowca, o którym chcÄ™ wspomnieć, to Christian Sejersen majÄ…cy wykÅ‚ad Mozilla Mobile na pytanie kogoÅ› z sali, odnoÅ›nie Minimo, odpowiedziaÅ‚ z rozbrajajÄ…cÄ… szczeroÅ›ciÄ…: Minimo is dead, po czym pytajÄ…cy (chyba) wypomniaÅ‚ mu bardzo niemarketingowÄ… odpowiedź, co wszystkich rozbawiÅ‚o 🙂 Tak – projekt Minimo zostaÅ‚ zamkniÄ™ty, a na bazie doÅ›wiadczeÅ„ rozwija siÄ™ Mozilla Mobile.

Wieczorem wybraÅ‚em siÄ™ z Markiem pochodzić po mieÅ›cie. WÅ‚aÅ›ciwie interesowaÅ‚y mnie dwa miejsca – Manneken Pis:

Manneken Pis (siusiający chłopiec)

i piÄ™kny Grote-Markt (Grand-Place), przy którym zjedliÅ›my kolacjÄ™ w restauracji o ciekawym wystroju – Le Roy d’Espagne. Jedzenie dobre, ale nastÄ™pnym razem wybiorÄ™ coÅ› bardziej oryginalnego niż Waterzooi de poulet (gotowany kurczak).

Poniedziałek, 25 lutego. Powrót

Na lotnisku w Brukseli spotkaliśmy Maćka Kolbusza, głównego dewelopera Wir3D, który opowiadał o tym na FOSDEM-ie. Może jeszcze dodam, że w Brukseli nietrudno było natknąć się na język polski. Jedna z pań podających herbatę w hotelu mówiła po polsku, spotkaliśmy też w centrum miasta dwie grupy polskojęzycznych osób. Bez przygód dotarliśmy do Krakowa.