Kategorie
Aviary.pl IT ja jakość ogólne

10 lat z Aviary.pl

Kilka miesięcy temu, dokładnie 30 marca, po ponad 10 latach zakończyłem przygodę z Aviary.pl. Wspomniałem już o tym na Twitterze, ale pomyślałem, że może napiszę coś więcej.

Z AviaryPL (bo tak się to na początku nazywało) zetknąłem się na samym początku, gdy ekipa zwana Team Firefox.pl przekształcała się w oficjalny zespół lokalizacyjny Mozilli, właśnie pod nazwą AviaryPL. Przy samych rzeczach związanych z lokalizacją chciałem działać już wcześniej, ale właśnie kończyłem studia, więc nie chciałem deklarować, że będę się czymś zajmował, wiedząc, że nie mam na to czasu. 23 października 2004 odebrałem dyplom ukończenia studiów i nastał dobry moment na to, by się zaangażować.

Pierwsza okazja nadarzyła się tydzień później. Gandalf przetłumaczył teksty na stronę startową Firefoksa, tuż przed wydaniem wersji 1.0, a ja bez zapowiedzi postanowiłem zrobić korektę.

Kawałek strony w HTML-u

PoczÄ…tki byÅ‚y trudne, bo – jak widać – nie miaÅ‚em zielonego pojÄ™cia o obsÅ‚udze Bugzilli… Nie pierwszy raz robiÅ‚em korektÄ™ tekstu, ale to byÅ‚ przeÅ‚omowy moment, który wpÅ‚ynÄ…Å‚ na to, że zawodowo zajÄ…Å‚em siÄ™ kontrolÄ… jakoÅ›ci.

Warto wspomnieć w jakim otoczeniu wtedy dziaÅ‚aliÅ›my. Internet Explorer miaÅ‚ ponad 90% rynku, a jedynym kryterium jakoÅ›ci stron internetowych byÅ‚o to, czy dziaÅ‚ajÄ… w przestarzaÅ‚ej, ale „jedynej sÅ‚usznej” przeglÄ…darce internetowej. DziÅ› – gdzie możliwość wyboru przeglÄ…darki internetowej to coÅ› normalnego – to może wyglÄ…dać dziwnie, ale wtedy czuliÅ›my, że zmieniamy Å›wiat. I wyglÄ…da na to, że nam siÄ™ to udaÅ‚o.

Wróćmy do tematu. WspomniaÅ‚em o swoich poczÄ…tkach pracy z Aviary.pl, ale jeszcze wtedy formalnie do grupy nie doÅ‚Ä…czyÅ‚em. A zaczÄ…Å‚em siÄ™ tym zajmować, bo używaÅ‚em już wtedy Firefoksa i jako użytkownik chciaÅ‚em, by nie byÅ‚o w nim bÅ‚Ä™dów. ChciaÅ‚em, żeby „mówił” do mnie poprawnÄ… polszczyznÄ…, by w tekÅ›cie nie byÅ‚o literówek, itp. A roboty byÅ‚o sporo. Choć tego nie widać – polski Firefox zawiera kilkanaÅ›cie tysiÄ™cy różnych tekstów po polsku. Albo inaczej: kilkaset tysiÄ™cy słów po polsku.

We wrzeÅ›niu 2006 roku staÅ‚em siÄ™ czÅ‚onkiem zespoÅ‚u i wtedy zaczÄ…Å‚ siÄ™ kolejny ciekawy etap. ZajÄ…Å‚em siÄ™ na dobre kontrolÄ… jakoÅ›ci Firefoksa, toolkitu (części wspólnej kilku programów Mozilli), mozillowych stron internetowych, KompoZera, tÅ‚umaczeniem projektu kalendarza (Mozilla Sunbird i rozszerzenie do Thunderbirda – Lightning) i paru innych rzeczy. Czyli jeszcze wiÄ™cej pracy.

W kolejnym roku zaczÄ…Å‚em proponować nowe rzeczy, które przyjęły siÄ™ na lata (np. cotygodniowe, krótkie spotkania na IRC-u, czy regularne – 2 razy w roku – spotkania „na żywo”). I chyba dobrze mi szÅ‚o, bo w kwietniu 2008 powierzono mi kierowanie zespoÅ‚em. Chyba nie do koÅ„ca wiedziaÅ‚em w co siÄ™ pakujÄ™, ale niczego nie żaÅ‚ujÄ™. Trzeba pamiÄ™tać, że Aviary.pl nie jest firmÄ…, gdzie można od kogoÅ› wymagać, że zrobi to, za co mu siÄ™ pÅ‚aci. To grupa pasjonatów, skupionych wokół wspólnych celów, którzy za darmo oferujÄ… swój cenny czas. Motywowanie takich osób (ludzie czasem tracÄ… zainteresowanie, czasem po prostu majÄ… coÅ› ważniejszego do zrobienia), czy rozwiÄ…zywanie konfliktów (ludzie czasem siÄ™ kłócÄ…) byÅ‚o trudniejsze niż myÅ›laÅ‚em. NaprawdÄ™ dużo siÄ™ wtedy nauczyÅ‚em.

W kwietniu 2012 na spotkaniu w Gdańsku ogłosiłem, że czas na zmiany w zespole i nie będę nim już kierował. Pamiętam pierwszy dzień po spotkaniu, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. Wcześniej na rzeczy związane z Aviary.pl poświęcałem 10-30 godzin tygodniowo. Teraz miałem ten czas dla siebie. I nagle okazało się, że nie wiem, co zrobić z tym czasem. Czułem, jakbym odszedł na emeryturę ;-).

Przez ostatnie 2 lata zajmowałem się głównie kontrolą jakości Lightninga i pomagałem przy starcie systemu Firefox OS.

Po 10 fantastycznych latach uznaÅ‚em, że czas zrobić coÅ› nowego i – trochÄ™ zwlekajÄ…c – w marcu ogÅ‚osiÅ‚em swojÄ… decyzjÄ™ o odejÅ›ciu z zespoÅ‚u.

Kategorie
Aviary.pl IT ja

Aviarowy urlop rozpoczęty

Miesiąc po skończeniu studiów, dokładnie 1 listopada 2004 zaczęła się moja przygoda z Aviary.pl. Na początku jako wolny strzelec, od 27 sierpnia 2006 jako członek zespołu, a od 13 kwietnia 2008 jako szef grupy.

Ponad 6 fantastycznych lat

To było ponad 6 niesamowitych lat intensywnej pracy, nauki, ale i zabawy. Ja patrzę na to z perspektywy czasu, to nawet na mnie robi to wrażenie.

Ta praca to ponad 750 zgłoszonych błędów w bugzillach, udział w prawie 3000 dyskusji i tysiące godzin poświęconych tłumaczenia, QA, przygotowywanie spotkań i innych.

Z kolei zabawa kojarzy mi siÄ™ przede wszystkim z luźnymi dyskusjami na IRC-u i z naszymi spotkaniami co pół roku. A te z kolei kojarzÄ… mi siÄ™ z Wii, PlayStation, krÄ™glami, grami planszowymi, ze Å›wiÄ™towaniem (szampany, torty). ZresztÄ… aviarowe spotkania to osobny temat – jeÅ›li ktoÅ› nie byÅ‚ na dwóch (lub chociaż na jednym), to pewnie ciężko bÄ™dzie mu zrozumieć dlaczego tak siÄ™ tym ekscytujÄ™. SÄ… one wyjÄ…tkowym poÅ‚Ä…czeniem pracy i zabawy – w dzieÅ„ skupiamy siÄ™ nad pracÄ…, jakÄ… mamy do zrobienia, a wieczorami odpoczywamy bawiÄ…c siÄ™.

No i nauka. Na studiach nie uczyÅ‚em siÄ™ o lokalizacji, zarzÄ…dzaniu, o tym jak wyglÄ…da praca w zespole rozproszonym po caÅ‚ym Å›wiecie. A z tym wszystkim mamy do czynienia w Aviary.pl. Zatem trzeba trochÄ™ improwizować, kierować siÄ™ intuicjÄ…, ale i odwiedzać od czasu do czasu ksiÄ™garniÄ™ 🙂

Czas odpocząć…

Najwyższy czas na odpoczynek. 6-miesiÄ™czny odpoczynek. PrzekazaÅ‚em wszystkie swoje aviarowe obowiÄ…zki innym i 2 dni temu rozpoczÄ…Å‚em półroczny urlop. Jest tylko maÅ‚y wyjÄ…tek – obiecaÅ‚em zjawić siÄ™ na kwietniowym spotkaniu. Zespół jest w dobrych rÄ™kach (Joasia Mazgaj mnie zastÄ™puje), rekrutacja idzie peÅ‚nÄ… parÄ…, wiÄ™c jestem dobrej myÅ›li.

…i poszukać nowych wyzwaÅ„

Ponieważ jestem chyba nieprzystosowany do nicnierobienia powoli rozglÄ…dam siÄ™ za nowymi wyzwaniami 🙂 JakieÅ› propozycje?

Kategorie
Aviary.pl IT

Roczek minÄ…Å‚…

WÅ‚aÅ›nie siÄ™ zorientowaÅ‚em, że minÄ…Å‚ roczek, od czasu kiedy przyszÅ‚o mi poprowadzić nasz zespół. Chyba wiele nie zepsuÅ‚em 😉 No, może czasem (czÄ™sto?) dużo wymagam od ludzi…

W tym czasie:

  • do zespoÅ‚u przyjÄ™liÅ›my 6 nowych osób
  • trzem osobom podziÄ™kowaliÅ›my za współpracÄ™
  • Firefox pokonaÅ‚ w Polsce Internet Explorera
  • nie udaÅ‚o siÄ™ z GazellÄ…
  • powstaÅ‚ dziaÅ‚ HR
  • SUMO trochÄ™ stanęło
  • udaÅ‚o siÄ™ poprawić proces tÅ‚umaczeÅ„ dla Novella

Czy coś ważnego (co się udało/nie udało) przeoczyłem?

Na razie myÅ›lÄ™ co dalej 🙂