Kategorie
Aviary.pl IT Mozilla Sunbird

Sunbird wydany po raz ostatni

Mozilla wydaÅ‚a betÄ™ programu Sunbird 1.0. Jak już informowaÅ‚em rok temu – finalnej wersji już nie bÄ™dzie. Zatem opublikowana wÅ‚aÅ›nie beta – jest ostatnim wydaniem Sunbirda.

JeÅ›li ktoÅ› używa wersji 0.9 – warto siÄ™ przesiąść. Chociażby dlatego, że w obecnej edycji rozwiÄ…zano ponad 500 bugów – Sunbird powinien dziaÅ‚ać teraz dużo stabilniej w porównaniu z poprzedniÄ… wersjÄ…. Dodana zostaÅ‚a też – moim zdaniem istotna – funkcjonalność: można teraz ustawić wiele przypomnieÅ„ do pojedynczego wydarzenia.

Okno Sunbirda, na którym widać dodane trzy przypomnienia do pojedynczego wydarzenia

W polskiej wersji, dzięki pomocy Kasi oraz Wojtka i Stefa rozwiązanych zostało prawie 20 bugów. Do pobrania ze strony Mozilli (polska edycja):

Użytkownikom wersji 0.9, którzy nie chcą instalować bety Sunbirda 1.0 pozostanie rozważenie przesiadki na Lightninga.

Kategorie
IT Mozilla Sunbird

Sunbird 1.0 już się nie ukaże

To już potwierdzone. Nie będzie Sunbirda 1.0. Ukaże się co prawda wersja beta Sunbirda 1.0, ale finalna już nie. Powodem jest brak wystarczającej liczby deweloperów, pracujących nad projektem.

Logo projektu Mozilla Calendar

Nie oznacza to jednak zamkniÄ™cia projektu Mozilla Calendar – w dalszym ciÄ…gu bÄ™dzie wydawany Lightning – rozszerzenie do Thunderbirda, oferujÄ…ce funkcjonalność kalendarza. No cóż… użytkownikom Sunbirda pozostaje przyzwyczajać siÄ™ do Thunderbirda.

Kategorie
IT Mozilla Sunbird

Sunbird i Lightning 0.8 wydane

Po maÅ‚ych problemach w koÅ„cu siÄ™ udaÅ‚o – Mozilla wydaÅ‚a wÅ‚aÅ›nie wersjÄ™ 0.8 Sunbirda i Lightninga. Co nowego? Lista wybranych zmian:

Demonstracja kolorowych pasków kategorii

  • kolory kategorii wydarzeÅ„ sÄ… widoczne w widoku kalendarza
  • eksperymentalna obsÅ‚uga offline zdalnych kalendarzy
  • poprawki wydajnoÅ›ci przy pracy na dużych plikach kalendarza
  • nowe ikony, bardziej pasujÄ…ce wyglÄ…dem do tego, co prezentuje Thunderbird
  • możliwość wÅ‚Ä…czenia/wyÅ‚Ä…czenia powiadomieÅ„ dla konkretnego kalendarza (istotne, jeÅ›li ktoÅ› używa wielu kalendarzy)
  • usprawnione okno przypomnieÅ„
  • rozpoznawanie stref czasowych w plikach ICS, wygenerowanych przez inne programy

Dodatkowo w Lightningu:

  • nowy panel „Zadania” (szybki dostÄ™p do bieżących zadaÅ„ i możliwość ich filtrowania)
  • wymaga programu Thunderbirda 2 (starsza wersja nie jest już wspierana)
  • funkcjonalność kalendarza WCAP zostaÅ‚a wÅ‚Ä…czona do rozszerzenia (nie trzeba instalować osobnego, jak poprzednio)

W polskiej wersji zmieniliśmy nazwę panelu Sprawy (w wersji oryginalnej nazywa się to Today Pane) na Bieżące. Łącznie zostało rozwiązanych 16 bugów.

Oba programy dostępne są dla systemów: Windows, Mac OS X, Linux i Solaris. Pobrać je można ze strony www.sunbird.pl.