Kategorie
IT przeglÄ…darki internetowe strony internetowe webmasterka

Czekałem na to 16 lat, czyli historia o tym, jak szybko działa Microsoft

Czekałem 16 lat na to, aż Microsoft wyda przeglądarkę internetową, która potrafi w pełni wyświetlić strony systemu statystyk internetowych „Orwell Stat”.

Będzie trochę dla pasjonatów standardów sieciowych, przeglądarek internetowych, programistów serwisów internetowych, ludzi pamiętających czasy „sprzed Firefoksa” i tych, którzy chcieliby się dowiedzieć jak to wtedy było.

Cofnijmy siÄ™ trochÄ™ w czasie.

Październik 2003

Forum MozillaPL.org

Przypadkiem odkrywam forum MozillaPL.org i sekcję dotyczącą standardów sieciowych. Choć to nie pierwsze moje zetknięcie ze standardami sieciowymi, to pierwszy raz dociera do mnie, jak jest to ważne i zaczynam rozumieć całą koncepcję za tym stojącą. Będzie to później miało duże znaczenie.

Wybór tematu pracy dyplomowej

BÄ™dÄ…c na ostatnim roku studiów, wybieram temat pracy dyplomowej – bÄ™dzie nim system zbierajÄ…cy ruch na witrynach internetowych. I to wÅ‚aÅ›ciwie kolejny przypadek. IstniejÄ…ce wtedy na rynku systemy bardzo sÅ‚abo radzÄ… sobie z rozpoznawaniem przeglÄ…darek internetowych. Najlepszy jest system firmy Gemius, który wykrywa ich aż… 6. Mam wÅ‚asnÄ… stronÄ™ internetowÄ… i sam chciaÅ‚bym rozpoznawać wszystko, co siÄ™ tylko da. Stworzenie tego typu systemu sugeruje mój promotor (co za zbieg okolicznoÅ›ci!), choć niekonieczne ma takie same cele. Tak powstaje System statystyk internetowych „Orwell Stat”. NazwÄ™, jak można siÄ™ domyÅ›leć, biorÄ™ od nazwiska twórcy książki Rok 1984 George’a Orwella. System, który zbiera dane o użytkownikach wchodzÄ…cych na strony nasuwa mi takie skojarzenia.

Rynek przeglÄ…darek internetowych

To, jak wygląda rynek przeglądarek internetowych najlepiej wyjaśni prosty wykres.

Wykres kołowy: Internet Explorer: 96%, inni: 4%

NajnowszÄ… i najbardziej popularnÄ… wersjÄ™ Internet Explorera jest wersja 6 – 60% rynku – i wersja 5 – 34% (Gemius, dane od 30.09 do 6.10.2013). SÄ… to czasy, gdy Microsoft, po latach szybkiego rozwoju i wpakowaniu w ten projekt mnóstwa pieniÄ™dzy, uznaÅ‚, że wygraÅ‚ i rozwój tej przeglÄ…darki zostaÅ‚ gwaÅ‚townie spowolniony. WÅ›ród twórców stron internetowych, którzy znajÄ… (ówczesnÄ…) specyfikacjÄ™ HTML (4.01), czy CSS, jest to produkt powszechnie znienawidzony z powodu niepodążania za standardami, a w niektórych sytuacjach dość nieprzewidywalnego zachowania.

Kwiecień 2004

KlarujÄ… siÄ™ wymagania techniczne

Gdy najważniejsza część systemu (czyli silnik zbierający i rozpoznający oprogramowanie) już działa, zabieram się za przygotowanie strony internetowej. Stawiam sobie następujące cele, jakie strona ma spełniać:

 • ma używać najnowszych standardów – XHTML 1.1, CSS 2.1 i SVG 1.1
 • ma być wygodna w obsÅ‚udze przez osoby z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami
 • do wyrenderowania strony nie bÄ™dzie używany JavaScript
 • przyjmowanie ciasteczek ma być opcjonalne
 • treść ma być dostÄ™pna dla każdej przeglÄ…darki internetowej obsÅ‚ugujÄ…cej protokół HTTP 1.1 (czyli każdej poza tymi pierwszymi: Mosaic, Netscape Navigator 1, Internet Explorer 1 i 2)

Ten ostatni warunek mógłby brzmieć:

 • treść ma być dostÄ™pna dla każdej przeglÄ…darki internetowej obsÅ‚ugujÄ…cej protokół HTTP 1.0 (czyli każdej)

tylko musiaÅ‚bym wtedy – specjalnie dla tej strony – wykupić adres IP u mojej firmy hostingowej, czego nie chcÄ™ robić.

W tamtych czasach wiÄ™kszość webmasterów powiedziaÅ‚aby, że stworzenie czegoÅ› takiego jest niemożliwe. Obawiam siÄ™, że i dzisiaj spora grupa może tak twierdzić. InnÄ… sprawÄ… jest, że przy tak postawionych wymaganiach strona nie mogÅ‚a wszÄ™dzie wyglÄ…dać identycznie. A powody byÅ‚y zupeÅ‚nie prozaiczne. Weźmy np. Netscape Navigator 2. W chwili jego wydania nie istniaÅ‚ żaden ze standardów, który postanowiÅ‚em użyć… Brzmi jak ciekawe wyzwanie, prawda?

Wrzesień 2004

Projekt zostaje ukończony.

 • Strona może być przeglÄ…dana w dowolnej przeglÄ…darce (obsÅ‚ugujÄ…cej HTTP 1.1).
 • Do wyÅ›wietlenia treÅ›ci nie jest potrzebna obsÅ‚uga JavaScript (strona w ogóle go nie używa).
 • Nie jest konieczna obsÅ‚uga interfejsu graficznego (dziaÅ‚a bardzo dobrze w przeglÄ…darkach tekstowych).
 • Nie wymaga przyjmowania ciasteczek.
 • Jest dostÄ™pna dla osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami (speÅ‚nia najwyższe kryteria dostÄ™pnoÅ›ci WAI-AAA).
 • PrzeglÄ…darka nie musi obsÅ‚ugiwać żadnych wtyczek (np. Flash czy Java).
 • Serwer odpytuje przeglÄ…darkÄ™, co ona potrafi. Gdy potrafi ona w peÅ‚ni obsÅ‚ugiwać aplikacje XHTML 1.1 – dostaje peÅ‚nÄ… wersjÄ™ z wszystkimi wodotryskami. JeÅ›li nie – dostaje XHTML w trybie kompatybilnoÅ›ci, bez graficznych udogodnieÅ„.

Jest tylko malutki problemik… W dniu ukoÅ„czenia projektu nie istnieje na rynku przeglÄ…darka, która potrafi w peÅ‚ni wyÅ›wietlić system Orwell Stat. Serwis jest tak napisany, że nikt (bez analizy kodu) nie domyÅ›li siÄ™, że czegoÅ› brakuje, bo dostÄ™p do treÅ›ci jest w peÅ‚ni zapewniony.

Głównym problemem jest animowany wykres w SVG. Istnieją dwie przeglądarki na rynku, które obsługują SVG. To specjalna eksperymentalna wersja Mozilli (poprzednik dzisiejszego SeaMonkey) i eksperymentalna przeglądarka (a właściwie narzędzie do edycji stron) od W3C: Amaya. Pierwsza z nich nie obsługuje animacji, a druga kompletnie nie radzi sobie ze stylami CSS.

Ja sam, żeby sprawdzić, czy to co napisałem ma szansę zadziałać w przyszłości używam wtyczki Adobe SVG Viewer i zmieniam SVG 1.1 na 1.0.

Marzec 2005

Ukazuje siÄ™ testowa wersji Opery, która obsÅ‚uguje SVG, wraz z animacjÄ…. Niestety obsÅ‚uga jest bardzo ograniczona (jest to SVG Tiny – specjalna uproszczona wersja SVG powstaÅ‚a z myÅ›lÄ… o urzÄ…dzeniach mobilnych). Å»eby Opera w ogóle byÅ‚a w stanie wyÅ›wietlić wykres – muszÄ™ przenieść część informacji o wykresie z pliku CSS do SVG. DziÄ™ki temu po pół roku czekania jest w koÅ„cu na rynku przeglÄ…darka, która potrafi wszystko wyÅ›wietlić, tak, jak to sobie zaplanowaÅ‚em. Super, teraz wystarczy poczekać, aż testowa wersja Opery zamieni siÄ™ w finalnÄ… i pozostali doÅ‚Ä…czÄ… do Norwegów. Ile to może potrwać? Rok? Chyba nie wiÄ™cej niż dwa lata.

Kwiecień 2005

Ukazuje się Opera 8. Pierwsza finalna wersja Opery i pierwsza przeglądarka internetowa w ogóle, która natywnie potrafi w pełni wyświetlić Orwell Stat.

Luty 2009

Apple wypuszcza Safari 4.

Maj 2009

Google publikuje Chrome 2.

Marzec 2011

Mozilla wydaje Firefox 4.

Styczeń 2020

15 stycznia 2020, po niespeÅ‚na 16 latach od ukazania siÄ™ systemu Orwell Stat, Microsoft wydaje Edge 79. Szes-na-Å›cie lat! Na dodatek Edge potrafi to wyÅ›wietlić tylko dlatego, że Microsoft zmienia silnik na ten używany przez Chrome’a czy OperÄ™.

A Internet Explorer? Niekwestionowany król przeglÄ…darek w chwili powstawania systemu statystyk? Cóż… umarÅ‚ zanim taka funkcja siÄ™ w nim pojawiÅ‚a.

Epilog

Na koniec o tym dlaczego standardy są ważne. Orwell Stat wyświetla się nieprzerwanie od 16 lat w praktycznie każdej przeglądarce. Jedyną wymuszoną zmianą było dopasowanie się do możliwości Opery w 2005 roku. Bez tego musiałbym czekać na pierwsze efekty kilka lat dłużej.

Gdyby ktoÅ› pytaÅ‚: o ile front-end wyglÄ…da w porzÄ…dku, to strona serwerowa to raczej wstydliwy temat. Za każdym razem, gdy patrzÄ™ na kod, to nasuwa mi siÄ™ myÅ›l, że nie miaÅ‚em pojÄ™cia, o tym co robiÄ™…


Kategorie
Aviary.pl IT Mozilla

Vancouver, Whistler i Mozilla Summit 2010

Od mojego powrotu z Kanady minęły trzy tygodnie, dlatego na niektóre rzeczy można już spojrzeć z dystansu i co nieco o tym napisać.

Celem wizyty byÅ‚a – najwiÄ™ksza jak do tej pory – impreza organizowana przez MozillÄ™ – Mozilla Summit 2010 w Whistler, BC.  Z Aviary.pl wybraliÅ›my siÄ™ tam 6-osobowÄ… grupÄ…, przy czy ja i Marek przybyliÅ›my kilka dni wczeÅ›niej do Vancouver, żeby trochÄ™ pozwiedzać.

4 lipca 2010. Fontanny, strumyczki w 溫哥華

Zaraz po przylocie – w porcie lotniczym mojÄ… uwagÄ™ zwróciÅ‚y dwie rzeczy.

Pierwsza to dobrze przemyÅ›lany wystrój portu. Wodospady, strumyczki, fontanny sprawiaÅ‚y, że czuÅ‚em siÄ™ trochÄ™ jak w dolinie w okolicach Zakopanego. Od razu czÅ‚owiekowi lepiej po 15-godzinnym locie (mieliÅ›my awaryjne lÄ…dowanie w Keflavíku, bo jeden z pasażerów potrzebowaÅ‚ pomocy lekarskiej). Mizernie wyglÄ…dajÄ… przy tym krakowskie Balice, lotnisko miasta, w którym mieszka o 1/3 wiÄ™cej osób niż w Vancouver…

DrugÄ… zaskakujÄ…cÄ… rzeczÄ… byÅ‚y dla mnie instrukcje na lotnisku napisane w trzech jÄ™zykach. Po angielsku, francusku (to akurat nie dziwne – to jÄ™zyki urzÄ™dowe w Kanadzie) i… chiÅ„sku. PrzestaÅ‚o mnie to dziwić, gdy dowiedziaÅ‚em siÄ™, że prawie co piÄ…ty mieszkaniec tego miasta jest chiÅ„skiego pochodzenia.

Wieczorem poszliÅ›my zobaczyć miasto i zjeść coÅ› dobrego. Nie za bardzo nam siÄ™ to powiodÅ‚o, bo jak już docieraliÅ›my do wczeÅ›niej wybranej restauracji, to ta okazywaÅ‚a siÄ™ już zamkniÄ™ta. W efekcie wylÄ…dowaliÅ›my w pizzerii. Przy czym tam pizzeria to nie jest to coÅ›, co majÄ… w wyobraźni Europejczycy. A bywalec krakowskiego Pomodorino mógÅ‚by przeżyć maÅ‚y szok. Miejsca gdzie sprzedawano pizzÄ™ czy kebaby wyglÄ…daÅ‚y obskurnie, a o czystoÅ›ci nikt tam nie sÅ‚yszaÅ‚. Klientela wpasowywaÅ‚a siÄ™ w klimat – mÅ‚odzi ludzie, niechlujnie ubrani, a czÄ™sto tak brudni, jakby siÄ™ tarzali na ulicy. Bary mleczne w Polsce to – porównujÄ…c – wyższa półka. Może mam mylne wrażenie, wyrobione na podstawie kilku lokali, ale po prostu innych z takim jedzeniem nie widziaÅ‚em. A sama pizza? PrzeciÄ™tna. A to wszystko przy głównej, pieszej, wyÅ‚ożonej zielonÄ… wykÅ‚adzinÄ…(!) ulicy Granville…

Zielona wykładzina na Granville Street

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Bardzo spodobaÅ‚a mi siÄ™ numeracja ulic. Mianowicie to, że pierwsza cyfra w numerze budynku oznacza numer przecznicy. Jest to bardzo przydatne w ocenie odlegÅ‚oÅ›ci, gdzie odlegÅ‚oÅ›ci od skrzyżowaÅ„ sÄ… w miarÄ™ równe. PrzykÅ‚adowo, gdy stojÄ™ przed budynkiem nr 430, a szukam budynku o numerze 660 przy tej samej ulicy – to wiem, że po drodze minÄ™ dwa skrzyżowania, zanim zacznÄ… siÄ™ budynki od numerach 600-699.

5 lipca 2010. Zielone ulice, wspaniały Stanley Park i wysokie kary za różne przewinienia

NastÄ™pnego dnia postanowiliÅ›my pochodzić po Downtown. Tak, pochodzić, bo choć transport publiczny wyglÄ…daÅ‚ dobrze (głównie trolejbusy i autobusy), to wszÄ™dzie byÅ‚o blisko. ZaczÄ™liÅ›my od podziwiania widoków z wieży widokowej Harbour Centre. Ponieważ mieliÅ›my ograniczony czas na zwiedzanie – zdecydowaliÅ›my siÄ™ wyruszyć do Stanley Park. RuszyliÅ›my wzdÅ‚uż West Georgia Street, najważniejszej ulicy w Downtown oplecionej wieżowcami. NajwiÄ™ksze wrażenie zrobiÅ‚a na mnie wszechobecna, zadbana zieleÅ„.

Podwójny szpaler drzew na nieszerokim chodnikuCzłowiek odpoczywa obok fontanny przed budynkiem

Fontanny lub rzeźby przed co drugim budynkiem, a małe drzewka można zobaczyć na tarasach wieżowców.

Wieżowiec z kaskadowo umieszczonymi zielonymi tarasamiRzeźba zbudowana z liter przed jednym z budynków

Zielonymi pnączami oplecione są betonowe parkingi, a ogrody można spotkać nawet na dachach budynków.

Parking opleciony zielonym pnączemOgród na dachu budynku

Gdy dotarliÅ›my do parku jasne staÅ‚o siÄ™, że nie bÄ™dziemy w stanie zobaczyć go caÅ‚ego w ciÄ…gu jednego dnia. CaÅ‚ość to ponad 400 hektarów (co czyni go wiÄ™kszym niż Central Park w Nowym Jorku), 200 kilometrów dróg i Å›cieżek… PochodziliÅ›my zatem po nadbrzeżu, skÄ…d Å›wietnie widać Downtown, rzuciliÅ›my okiem na latarniÄ™ morskÄ… Brockton Point, pooglÄ…daliÅ›my indiaÅ„skie sÅ‚upy totemowe, fantastyczne Vancouver Aquarium (wciąż jestem pod wrażeniem delfinów, zobaczyć to na żywo, to jednak nie to samo, co w TV),  potem z oddali obejrzeliÅ›my 9 O’Clock Gun (armata wystrzeliwujÄ…ca codziennie o 21).

Stanley ParkMeduza w Aquarium

Z rzeczy wartych zauważenia sÄ… jeszcze dwie rzeczy. Wiewiórki i… Å‚awki. O wiewiórkach wspominam nie dlatego, że sÄ… jakieÅ› szczególne, tylko dlatego, że jest ich dużo i sprawiajÄ… wrażenie przyzwyczajonych do ludzi (nie uciekajÄ…).

Wiewiórka (objada się)

Niezwykłe ławki

Bardzo ciekawe sÄ… Å‚awki w parku (zresztÄ… nie tylko w parku). Otóż niemal każda Å‚awka ma sponsora. SÄ… na nich tabliczki z krótkimi tekstami poÅ›wiÄ™conymi (prawie we wszystkich przypadkach) osobom zmarÅ‚ym, niektóre utrzymane w zabawnym tonie (przykÅ‚ad: Å‚awka umieszczona na nadbrzeżu, z której jest wspaniaÅ‚y widok – rodzina pisze, że tÄ™skni za uÅ›miechem Dave’a i życzy mu miÅ‚ego widoku).

Dave Fieldhouse 1941 - 2001. A loving husband & father. We miss your smile. Enjoy the view! Love, Beany, Bryce & Caley

W ten dzieÅ„ mieliÅ›my wiÄ™cej szczęścia zwiÄ…zanego z jedzeniem i wracajÄ…c nadbrzeżem trafiliÅ›my do restauracji Crime Lab (polecam Chicken & Chorizo Fettucini – wspaniaÅ‚e!) przy 100 – 550 Denman Street.

2000$ za nieposprzÄ…tanie po psie

Warto wspomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Vancouver jest czyste. Nie widziaÅ‚em nigdzie żadnego Å›miecia. Nigdzie. Potem zrozumiaÅ‚em dlaczego. Gdzieniegdzie można zobaczyć tabliczki proszÄ…ce ludzi, by coÅ› robili lub czegoÅ› nie robili. Np. ProszÄ™ posprzÄ…tać po swoim psie. Å»eby nie byÅ‚o tak miÅ‚o, jeÅ›li ktoÅ› nie chce sÅ‚uchać takiej proÅ›by ma od razu wypisane, na jakÄ… karÄ™ siÄ™ naraża. A kary sÄ… drakoÅ„skie. Wyrzucanie Å›mieci byle gdzie – do 2000$, wpuszczenie swojego psa na plac zabaw dla dzieci – do 2000$, nieposprzÄ…tanie po psie – do 2000$, itd. I na każdej tabliczce numer telefonu, gdzie zgÅ‚aszać opornych.

6 lipca 2010. Liście odciśnięte w betonie, oryginalny pastor i policja zachęcająca do kradzieży

We wtorek nie byÅ‚o dużo czasu na zwiedzanie bo mieliÅ›my jechać do Whistler. ZobaczyliÅ›my wiÄ™c bibliotekÄ™ publicznÄ…, gdzie najciekawszy byÅ‚… chodnik przed niÄ…. W jednym miejscu pod drzewem w betonowym chodniku wyryte byÅ‚y… odciski liÅ›ci.

Liście wyryte w betonowym chodniku

I pomyÅ›leć, że ze zwykÅ‚ego betonowego chodnika można zrobić atrakcjÄ™…

Potem zwiedziliÅ›my jeszcze – mieszczÄ…cÄ… siÄ™ obok naszego hotelu – starÄ… anglikaÅ„skÄ… katedrÄ™ – Christ Church Cathedral, gdzie najciekawszy (patrzÄ…c z polskiej perspektywy) byÅ‚… pastor, a raczej jego wyglÄ…d. Z wygolonÄ… na bokach gÅ‚owÄ… i zakolczykowanymi uszami w Polsce nie miaÅ‚by Å‚atwo.

Pastor

Przed samÄ… podróżą do Whistler dostrzegÅ‚em – już z autobusu, który miaÅ‚ nas tam zawieźć – ciekawÄ… tabliczkÄ™ na której policja… zachÄ™ca do kradzieży aut. No dobra, wyjaÅ›niÄ™ o chodzi. Treść tabliczki brzmiaÅ‚a mniej wiÄ™cej tak: Auta-przynÄ™ty sÄ… wszÄ™dzie. Ukradnij jedno. Idź do wiÄ™zienia. KtoÅ› kradnie takie podstawione i obserwowane auto i ma posprzÄ…tane.

Po dotarciu do Whistler na specjalnej mozillowej recepcji odebraliśmy identyfikatory, wybraliśmy restaurację na dzień następny i  sobie koszulki w jednym z wielu wzorów.

7-9 lipca 2010. Mozilla Summit

W Whistler szybko straciłem poczucie czasu. Często zapominałem, jaki mamy dzień tygodnia i jaką mamy datę. I to pomimo, że do pokoju hotelowego co rano dostarczana była codzienna prasa. Możliwe, że wszystko przez to, że impreza była rewelacyjnie zorganizowana. Do tej pory z tak dobrą organizacją spotkałem się tylko na 10 urodzinach RMF-u w Zakopanem.

Maskotki

Zadbano o każdy szczegół. Na potrzeby imprezy graficy stworzyli maskotki – różnokolorowe potworki – z wielookie, dÅ‚ugie, grube, wÄ…sate, rogate itd. PojawiaÅ‚y siÄ™ na koszulkach, na korytarzach hotelu staÅ‚y ich kartonowe wersje (niektóre nawet wskazywaÅ‚y drogÄ™), pojawiaÅ‚y siÄ™ na pocztówkach, które codziennie po powrocie z kolacji znajdywaliÅ›my na poduszce w pokoju hotelowym (codziennie z innym obrazkiem i tekstem), w ostatnim dniu na imprezie pożegnalnej zobaczyliÅ›my ludzi, którzy byli za nie przebrani.

WÄ…saty z trÄ…bkÄ…Wielooki reklamuje Science FairElegant z muszkÄ… wskazuje drogÄ™

Sala gier

W hotelu jedna sala przeznaczona była wyłącznie na rozrywkę. Tenis stołowy, Wii, gry planszowe m.in. Osadnicy z Catanu i szachy, coś w czym gra się na instrumentach i śpiewa (pojęcia nie mam, jak to coś się zwie) i chyba jeszcze jakaś jedna konsola.

Boskie jedzenie z całego świata

Åšniadania i lunch jadaliÅ›my na tarasie na ostatnim piÄ™trze, z którego byÅ‚ wspaniaÅ‚y widok na góry. Samo jedzenie byÅ‚o jeszcze lepsze. To jest coÅ› co zawsze bÄ™dÄ™ pamiÄ™taÅ‚ z tej imprezy. Na kolacjÄ™ w pierwszy dzieÅ„ wszyscy wybrali siÄ™ do takiej restauracji, jakiej chcieli (hinduska Tandoori w moim wypadku), w drugi dzieÅ„ trzy sale przeznaczono na kuchnie z różnych kontynentów. MieliÅ›my do wyboru europejskÄ…, amerykaÅ„skÄ… i azjatyckÄ…. OdwiedziÅ‚em tylko salÄ™ azjatyckÄ… (dalej już nie byÅ‚em w stanie), udekorowanÄ… w taki sposób, że od razu wiedziaÅ‚em gdzie wszedÅ‚em. Część potraw byÅ‚o przygotowywanych przez kucharzy na miejscu. Stali z rozgrzanymi na ogniu patelniami w sali konferencyjnej… Trzeciego dnia objadaliÅ›my siÄ™ na górze Whistler w Roundhouse Restaurant, do której trzeba byÅ‚o siÄ™ dostać kolejkÄ… gondolowÄ….

Keynotes, czyli WebGL i inne rzÄ…dzÄ…

Nie podejmuję się opisania wszystkiego. Używając wielkiego skrótu można powiedzieć, że najbardziej entuzjastycznie były przyjmowane wszelkiego rodzaju dema pokazywane w wydaniu beta Firefoksa 4, które pojawiło się, specjalnie na tę imprezę. Dobrze odbierane były nowinki z CSS3, SVG, pomysły, jak można to połączyć z <video/> i <audio/> z HTML5, wykorzystać WebGL i sterować slajdami z innego urządzenia dzięki WebSockets. Furorę zrobił film oparty o ww. technologie, w którym mały samolot latał sobie wśród wieżowców, których oświetlenie zmieniało się w zależności od lecącej w tle muzyki, a reklamy tekstowe na budynkach były odczytane w locie z Twittera. Demoscena ma się dobrze.

Science Fair i World Expo

Pomyślano o tym, że ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co widział na prezentacjach albo wcześniej gdzieś czytał. Na hotelowym korytarzu rozstawiono ok. 60 stolików z monitorami, przy których były prezentowane różności (w tym dema opisane wyżej). Nazwano to Science Fair. Można było sobie podejść do takiego stolika i na spokojnie porozmawiać z zaangażowanymi osobami.

World Expo byÅ‚o czymÅ› w rodzaju prezentacji zespołów lokalizacyjnych Mozilli. Przy tych samych stolikach, co Science Fair, tylko kilka godzin później ludzie z caÅ‚ego Å›wiata zachwalali swój kraj lub region i zespół. Jako Aviary.pl też mieliÅ›my swój stolik, ale przyznam – bez jedzenia, picia i jakichÅ› dodatkowych atrakcji ciężko byÅ‚o siÄ™ przebić 🙂 Hindusi prezentowali swoje potrawy, Belgowie piwo Leffe, u JapoÅ„czyków w kimonach można byÅ‚o siÄ™ uczyć pisać w ich jÄ™zyku. Na stoisku Jordanii czekaÅ‚y katalogi przygotowane przez tamtejszÄ… organizacjÄ™ turystycznÄ…, reklamujÄ…ce ten kraj, Toni z Katalonii uczyÅ‚ nietypowego sposobu picia wina, a na stoisku USA samÄ… atrakcjÄ… byÅ‚ prezentujÄ…cy, dÅ‚ugobrody, wytatuowany harleyowiec, zresztÄ… pracownik Mozilli.

Hinduskie potrawyToni z Katalonii pije wino

NastÄ™pnym razem przygotujemy siÄ™ lepiej, żeby nie trzeba byÅ‚o odpowiadać na pytania typu A gdzie jest wódka? 😉

Gondolami na imprezę pożegnalną

OstatniÄ… częściÄ… tegorocznego Mozilla Summit byÅ‚a wspomniana już impreza na górze Whistler w Roundhouse Restaurant. I tutaj znów Mozilla nie zawiodÅ‚a. Taras ze wspaniaÅ‚ym widokiem na góry, specjalnie przygotowane mozillowe drinki, doskonaÅ‚e – jak zawsze – jedzenie, dobry DJ i mnóstwo fluorescencyjnych szali, okularów, kapeluszy.

Ja na pożegnalnej imprezie ubrany w specjalne rekwizyty

I ostatecznie impreza przedłużona o godzinę, a potem zjazd gondolami na dół w całkowitych ciemnościach (nie są oświetlone, bo normalnie kursują do 20, a impreza skończyła się ok. 1 w nocy).

10 lipca 2010. Powrót

O powrocie do domu bym nie wspominaÅ‚, gdyby nie to, że po raz kolejny byÅ‚em pod wrażeniem organizacji. Dwa dni przed wyjazdem przy recepcji pojawiÅ‚ siÄ™ rozkÅ‚ad jazdy autobusów, (które miaÅ‚y nas zabrać prosto na lotnisko), uÅ‚ożony wg odlatujÄ…cych samolotów, z podanymi nazwiskami i numerami lotów, mapÄ… Å›wiata ze strefami czasowymi, żeby każdy wiedziaÅ‚ co, gdzie i kiedy. Przy wsiadaniu do autobusu upewniono siÄ™, że nikt nie zaspaÅ‚ po imprezie. Gdy dotarliÅ›my autobusem na miejsce – dwie osoby z Mozilli już na nas czekaÅ‚y, tylko po to, by wskazać, w którym kierunku terminalu mamy siÄ™ udać…

Kategorie
dzieje siÄ™ Internet Explorer IT przeglÄ…darki internetowe

Internet Explorer 9 z obsługą SVG i XHTML

Myślałem, że na takie cuda przyjdzie nam czekać do wydania dziesiątej wersji. Jednak myliłem się. Microsoft udostępnił testową wersję Internet Explorera 9 z obsługą m.in. SVG i XHTML.

Wersja jest bardzo testowa – prawie wszystkie elementy interfejsu zostaÅ‚y z niej usuniÄ™te, chodziÅ‚o zapewne o pokazanie możliwoÅ›ci nowej wersji silnika Trident.

PierwszÄ… rzeczÄ…, którÄ… zrobiÅ‚em po uruchomieniu aplikacji – to wejÅ›cie na stronÄ™ Acid3 Test. Wynik? 55 punktów. Nie rzuca na kolana, przy stu (WebKit, Presto) lub prawie stu (Gecko) punktach, ale to jednak duża poprawa w stosunku do 20 punktów w IE8.

Wyniki testu Acid 3 uruchomionego w IE9 (55 punktów na 100 możliwych)

ZerknÄ…Å‚em na szczegóły. CoÅ› maÅ‚o bÅ‚Ä™dów dot. SVG. Hmm… Czyżby do IE9 dodano obsÅ‚ugÄ™ SVG? Tak! Po chwili entuzjazmu zauważyÅ‚em, że do obsÅ‚ugi SVG zbliżonej do konkurencji to jeszcze droga daleka, ale ważne, że wreszcie zaczÄ™li.

Dalej mamy kolejnÄ… niespodziankÄ™ – obsÅ‚uga XHTML. Wreszcze IE wie co to MIME application/xhtml+xml! Co prawda caÅ‚y Å›wiat zmierza już kierunku HTML5, ale powinno to siÄ™ przydać. SprawdziÅ‚em na szybko jak z tÄ… obsÅ‚ugÄ… jest. ZrobiÅ‚em dwa testy. Pierwszy – czy poradzi sobie z odkodowaniem encji, której opis zostaÅ‚ dodany do DOCTYPE’a (daje radÄ™) i czy wie jak sobie poradzić w XHTML-u z czymÅ› takim:

<p style="color: black"><span style="color: red" />Ten tekst nie jest czerwony.</p>

No i z tym też sobie poradził.

Do tego dochodzi obsługa własności CSS3: border-radius, opacity, dodano wsparcie dla nowych pseudoklas w rodzaju :nth-last-child(n), HTML5 Selection i inne. Po szczegóły odsyłam na strony Microsoftu, a ja idę ochłonąć.