Kategorie
Aviary.pl IT jakość Mozilla Sunbird

Szukamy specjalisty ds. jakości

Dla tych, którzy nie zaglądają na mozillowe forum i nie czytają naszej grupy dyskusyjnej: Aviary.pl poszukuje specjalisty ds. jakości lokalizacji. Każdego, kto spełnia wymagania opisane w ogłoszeniu prosimy o kontakt. Może kilka słów na temat ww. ogłoszenia.

Co oferujemy? Osoba, której szukamy bÄ™dzie odpowiedzialna za jakość programu Sunbird i rozszerzenia Lightning, bÄ™dzie także miaÅ‚a możliwość uczestniczenia w lokalizacji innych programów, którymi siÄ™ zajmujemy. DrugÄ… rzeczÄ… jest – cenione przez pracodawców (co sami możemy potwierdzić) – doÅ›wiadczenie, zdobyte przy pracy nad mozillowymi projektami.

Czego oczekujemy od osoby, której szukamy? Bardzo dobrej znajomoÅ›ci jÄ™zyka polskiego (nie jest nam obojÄ™tny styl, ani to, gdzie w zdaniu stoi przecinek), znajomoÅ›ci jÄ™zyka angielskiego w stopniu umożliwiajÄ…cym zrozumienie czytanego tekstu i porozumienie siÄ™ na IRC-u, poÅ›wiÄ™cenia na projekt kilku godzin tygodniowo i umiejÄ™tnoÅ›ci pracy w grupie, czyli umiejÄ™tnoÅ›ci dogadania siÄ™ z innymi 🙂

Czekamy na zgłoszenia do 20 lipca. Chętni?

8 odpowiedzi na “Szukamy specjalisty ds. jakoÅ›ci”

Jak bÄ™dzie wyglÄ…daÅ‚ proces rekrutacji/sprawdzania kandydatów czy to może tajne? 😉

@Hubert Gajewski: czytaÅ‚em, ale okreÅ›lenie „zgÅ‚oszenia” jest zbyt ogólnikowe, przynajmniej dla mnie 😉 Może to ja jestem jakiÅ› dziwny w takim razie, nie pierwszy raz siÄ™ tym zresztÄ… dowiadujÄ™ 😀

ZgÅ‚oszenia mogÄ… zostać nadesÅ‚ane w formie tekstowej, można dodać zaÅ‚Ä…czniki (…)

Å»eby nie byÅ‚o wÄ…tpliwoÅ›ci – można wysÅ‚ać CV (zaÅ‚Ä…cznik), ale nie ma takiego wymogu (wystarczy zwykÅ‚y e-mail).

Możliwość komentowania jest wyłączona.