Kategorie
IT jakość Mozilla Sunbird

Przyszły Sunbird 0.8 gotowy do testów

Dzisiaj o godzinie 14 rozpoczyna się kolejny 12-godzinny maraton testowy kalendarza Mozilla Sunbird. Sprawdzamy przyszłą wersję 0.8. Chętnym do wzięcia udziału podaję odnośniki do pobrania testowej polskiej wersji: Linux, Mac OS X, Windows. Program należy uruchomić z opcją -P, następnie stworzyć nowy profil, by uniknąć ewentualnych kłopotów, związanych z nieprzetestowaną dobrze wersją.

Wykonując testy można użyć Litmusa lub korzystać z własnego scenariusza.

Wszelkie bÅ‚Ä™dy jÄ™zykowe, sugestie proszÄ™ zgÅ‚aszać w jÄ™zyku polskim w naszej bugzilli: bugs.aviary.pl, bÅ‚Ä™dy dotyczÄ…ce zachowania siÄ™ programu – w jÄ™zyku angielskim – na stronie bugzilla.mozilla.org.

Więcej informacji na mozillowym wiki.

Aktualizacja:  JeÅ›li jakiÅ› polski tekst w Sunbirdzie jest niezrozumiaÅ‚y, niepasujÄ…cy do kontekstu – proszÄ™ o zgÅ‚oszenie takiej rzeczy. Przed chwilÄ… sam znalazÅ‚em istotny bÅ‚Ä…d w tÅ‚umaczeniu, który zrobiÅ‚em w 2006 roku…