Kategorie
IT Mozilla

Carbonnade à la flamande, Atomium i FOSDEM w Brukseli

Dwa tygodnie temu znów zawitałem do Brukseli. Powód był taki sam, jak 2 lata temuFOSDEM.

Czwartek, 4 lutego. Orange France i carbonnade à la flamande

Przylot

Tym razem przyleciaÅ‚em tam z Markiem już w czwartek, by troszkÄ™ wiÄ™cej pozwiedzać. WÅ‚aÅ›ciwie już sam port lotniczy w Brukseli z dÅ‚ugÄ…, niekoÅ„czÄ…cÄ… siÄ™ seria chodników ruchomych (prowadzÄ…cych do strefy odbioru bagażu) mógÅ‚by być atrakcjÄ… turystycznÄ…. Bo jest to coÅ› co mi siÄ™ przypomina, gdy pada hasÅ‚o Bruksela. Jako, że byÅ‚o już trochÄ™ późno – zapomnieliÅ›my o zwiedzaniu i zdecydowaliÅ›my siÄ™ coÅ› zjeść. PostanowiliÅ›my wspomóc siÄ™ Internetem, za który niestety trzeba w naszym hotelu zapÅ‚acić.

Orange France

Może zdanie z Internetem bym sobie darowaÅ‚, gdyby nie jakość Å›wiadczonej usÅ‚ugi. W hotelu można byÅ‚o skorzystać z bezprzewodowego Internetu dostarczanego przez Orange France, pÅ‚acÄ…c 9,90 € za 24 godziny. Tanio to nie jest, ale niech bÄ™dzie. Ciekawie byÅ‚o już na etapie przeglÄ…dania regulaminu usÅ‚ugi. OkazaÅ‚o siÄ™, że wymagany jest komputer klasy PC oraz przeglÄ…darka internetowa Internet Netscape navigator 5.5 lub nowszy ewentualnie Internet Explorer 4.67 lub nowszy. Oj, chyba nie speÅ‚niam wymagaÅ„… No i nigdy nie sÅ‚yszaÅ‚em o czymÅ› takim jak Internet Netscape navigator, ani nawet o Netscape Navigator w wersji 5.5 czy Internet Explorerze 4.67. PostanowiÅ‚em zaryzykować te parÄ™ euro. DostaÅ‚em login i hasÅ‚o, no i jakoÅ› to dziaÅ‚aÅ‚o. ZdarzaÅ‚o siÄ™, że gdy poÅ‚Ä…czenie padÅ‚o – system przekierowywaÅ‚ mnie do strony logowania. Po zalogowaniu siÄ™ i próbie wejÅ›cia na jakÄ…kolwiek stronÄ™ – znów pojawiaÅ‚ siÄ™ ekran logowania. I potem kilkanaÅ›cie minut walki z ich oprogramowaniem. Marek, próbujÄ…cy korzystać z sieci przez iPoda, miaÅ‚ jeszcze ciekawsze przygody, ale to już osobna historia. Moja zÅ‚a opinia na temat firmy Orange – jeszcze bardziej siÄ™ pogorszyÅ‚a…

Falstaff

Wejście do restauracji Falstaff

Gdy uporaliÅ›my siÄ™ z Internetem – wybraliÅ›my miejsce na kolacjÄ™ – Falstaff, przy Henri Maus 19. Polecam tam genialne carbonnade à la flamande, tradycyjnÄ… potrawÄ™ belgijską  – kawaÅ‚ki woÅ‚owej polÄ™dwicy smażone na ciemnym piwie. A to wszystko podawane oczywiÅ›cie z pysznymi frytkami. JeÅ›li dodamy do tego wspaniaÅ‚e piwo Leffe, to wÅ‚aÅ›ciwie czwartkowe zwiedzanie można zakoÅ„czyć :-).

PiÄ…tek, 5 lutego. Atomium

Na ten dzieÅ„ zaplanowaliÅ›my zobaczyć coÅ› ciekawego w tym mieÅ›cie. Wybór padÅ‚ na Atiomium, ponad 100-metrowej wysokoÅ›ci budowlÄ™, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z dziewiÄ™ciu poÅ‚Ä…czonych ze sobÄ… sfer, bÄ™dÄ…ca powiÄ™kszeniem krysztaÅ‚ku żelaza. Budowla powstaÅ‚a na Expo ’58 i – podobnie jak wieża Eiffla – miaÅ‚a być po zakoÅ„czeniu wystawy rozebrana. StaÅ‚a siÄ™ jednak tak popularna, że zdecydowano siÄ™ jÄ… zostawić, dziÄ™ki czemu można jÄ… zwiedzać do dziÅ›.

Atomium - widok z zewnÄ…trz

Do najwyżej poÅ‚ożonej sfery, gdzie jest punkt widokowy, można dostać siÄ™ windÄ… (w tamtych latach najszybszÄ… na Å›wiecie), a potem porusza siÄ™ po obiekcie schodami – gÅ‚ownie ruchomymi. W Å›rodku znajduje siÄ™ wystawa poÅ›wiÄ™cona Expo ’58, restauracja i snack bar. Wspominam o tym snack barze nie bez przyczyny – majÄ… tam takie same krzesÅ‚a, jakie byÅ‚y prezentowane na wspomnianej wystawie. Te (a przynajmniej podobne do nich) ponadczasowe krzesÅ‚a można kupić obecnie w sklepach. Ciekawe, czy wtedy wydawaÅ‚y siÄ™ ludziom futurystyczne…

Futurystyczne krzesło z lat pięćdziesiątych

Chcieliśmy potem zwiedzić Mini-Europe, która jest obok, ale była niestety zamknięta. Zjedliśmy w Le 7ieme Art (polecam gyros), potem pognaliśmy zobaczyć siedzibę Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i dzień zwiedzania się skończył.

Sobota, 6 lutego. FOSDEM, dzień pierwszy

FOSDEM dance

No i nadszedł dzień FOSDEM-u. Ponad 5000 geeków, ponad 200 wykładów, 2 dni, 0 € (jak głosi FOSDEM-owa gazetka) i dziesiąta taka impreza z rzędu. Zaczęło się od FOSDEM dance, który tym razem został odtańczony nie przez prowadzących, a przez wszystkich obecnych na sali (ze mną włącznie).

Pada sieć

Pierwszy keynote – Promoting Open Source Methods at a Large Company. Niestety siÄ™ zawiodÅ‚em. Brooks Davis z Aerospace nie pokazywaÅ‚ żadnych slajdów, ani nie miaÅ‚ dobrego kontaktu z publicznoÅ›ciÄ…. To spowodowaÅ‚o, że wykÅ‚ad byÅ‚ bardzo monotonny i trudno byÅ‚o go sÅ‚uchać. No i po chwili nie wytrzymywaÅ‚y routery bezprzewodowe, bo wszyscy wyciÄ…gnÄ™li laptopy, telefony i wszystko co Å‚Ä…czy siÄ™ z Internetem.

Evil on the Internet

Drugi keynote byÅ‚ już zdecydowanie ciekawszy. PrezentujÄ…cy: Richard Clayton, temat: Evil on the Internet. To już byÅ‚o zdecydowanie lepsze. Facet mówiÅ‚ na temat phishingu, ofert pracy sÅ‚użących praniu brudnych pieniÄ™dzy, faÅ‚szywych bankach i tym podobnych. PokazywaÅ‚ jak w prosty sposób, używajÄ…c narzÄ™dzi Google, Å‚atwo zweryfikować z czym mamy do czynienia. Najbardziej widowiskowe (a równoczeÅ›nie proste i oczywiste) byÅ‚o chyba użycie Google Street View, gdzie pokazaÅ‚, że pod adresem banku – podanym na stronie tegoż banku – nic nie ma.

Na co Google wydaje dużo pieniędzy

Potem przenieśliśmy się wszyscy do dev-roomów. Tym razem nie miałem takiego problemu, jak dwa lata temu (kilka interesujących wykładów w tym samym czasie) i zdecydowałem się spędzić czas w pokoju mozillowym.

Wspomnę o kilku wykładach, a raczej o tym, co pamiętam po dwóch tygodniach :-).

Tristan Nitot we wstępie mówił m.in. o ballot screen i o tym jak się do tego przygotowuje Google (dziesiątki milionów dolarów wydanych na reklamę) i Mozilla.

Apple dziÅ› jak AT&T w latach ’50

Dość ciekawy byÅ‚ wykÅ‚ad Hackability, który prezentowaÅ‚ Tristan i Paul Rouget. Tak w wielkim skrócie byÅ‚o to przeciwstawienie sobie dwóch różnych podejść do technologii przez dostawców sprzÄ™tu i oprogramowania. Z jednej strony mamy do czynienia z politykÄ… zamkniÄ™tÄ…, gdzie użytkownik sprzÄ™tu czy oprogramowania nic lub niewiele może zrobić, poza tym, na co pozwoli mu producent. Tristan wspomniaÅ‚ o firmie telekomunikacyjnej AT&T, która jeszcze w latach pięćdziesiÄ…tych ubiegÅ‚ego wieku zabraniaÅ‚a wpinania do jej sieci jakiegokolwiek sprzÄ™tu, który nie byÅ‚ przez tÄ™ firmÄ™ sprzedawany. Bo niby takie niesprzedawane przez nich urzÄ…dzenie może im popsuć coÅ› w sieci. Wyobrażacie sobie, że rodzima tepsa mówi Wam, że możecie używać tylko aparatów przez nich sprzedawanych? Niewiele siÄ™ to różni od polityki firmy Apple stosowanej w przypadku iPhone’a (wspomnianego w wykÅ‚adzie)… Z drugiej strony polityka otwarta – Wikipedia, wolne i otwarte oprogramowanie itp. – dziÄ™ki której użytkownik może o wiele wiÄ™cej. I tutaj Paul zademonstrowaÅ‚ możliwoÅ›ci jakie nam daje nam HTML5, otwarty standard.

HTML5

Ogromne tÅ‚umy zgromadziÅ‚a prezentacja Roberta Nymana – HTML5. Części nie udaÅ‚o siÄ™ nawet dostać na salÄ™… Prezentacja byÅ‚a tak dobrze przygotowana i poprowadzona, że nawet ktoÅ› kto bardzo interesuje siÄ™ HTML5 i wie na ten temat dużo – na pewno siÄ™ nie nudziÅ‚. Robert mówiÅ‚ o tym, jak do tego wszystkiego doszÅ‚o, jakie sÄ… cechy HTML5, z jakimi problemami siÄ™ spotykamy i jak je rozwiÄ…zywać. Jak można siÄ™ domyÅ›lić problemem jest produkt jednego z graczy na rynku przeglÄ…darek, porównany tutaj do Dartha Vadera.

Darth Vader

Po tej prezentacji Paul znowu pokazał kilka demonstracji wykorzystujących HTML5, otwarte formaty wideo, SVG, WebGL i połączenie tego wszystkiego.

Laser tag i kręgle

Wieczorem w Crosby Mozilla zorganizowała kolację i zadbała o trochę rozrywki. Po kolacji udaliśmy się na partyjkę w laser tag, a później zagraliśmy w kręgle.

Niedziela, 7 lutego. FOSDEM, dzień drugi

Fennec na iPhone’a

W niedzielę Mark Finkle mówił o mobilnej wersji Firefoksa na różne systemy. I z tego co pamiętam jedynym liczącym się systemem, który nie będzie wspierany przez Mozillę jest w tej chwili iPhone OS (jak można się domyślać ze względu na politykę firmy Apple).

Kobiety w Mozilli i trudności językowe

Alix Cazenave i Delphine Lebédel mówiÅ‚y o udziale kobiet w projektach mozillowych, a Pike (który – jak siÄ™ okazaÅ‚o dzieÅ„ wczeÅ›niej – nieźle gra w krÄ™gle) o L20n tÅ‚umaczÄ…c audytorium problemy lokalizacyjne na przykÅ‚adzie jÄ™zyka polskiego.

Problemy lokalizacyjne na przykładzie liczby mnogiej w jęz. polskim. Przykładowe zdania: Axel wygłosił 2 prezentacje. Axel wygłosił 1 prezentację. Delphine wygłosiła 5 prezentacji. Seth nie wygłosił prezentacji.

Jetpack i Drumbeat

Gandalf mówił o Jetpacku, a Mark Surman i Alina Mierlus o planach, związanych z projektem Drumbeat w Europie. Nie były to ostatnie prezentacje, ale po nich musieliśmy niestety udać się na samolot.

Taka jedna uwaga na koniec. GdzieÅ› przeczytaÅ‚em, że w Brukseli co druga napotkana osoba mówi po angielsku, a co trzecia po polsku. Hmmm… nie wiem, czy nie jest odwrotnie ;-).