Kategorie
IT Mozilla przeglądarki internetowe

Licencja użytkownika Firefoksa po polsku?

Coś się ruszyło w kwestii lokalizacji licencji użytkownika (EULA) Firefoksa. Owa licencja została przetłumaczona na chiński (tradycyjny i uproszczony), koreański, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski. Wcześniej było dostępne tłumaczenie na japoński. Są to tłumaczenia nieoficjalne, co znaczy mnie więcej tyle, że kwestie prawne mogą być rozstrzygane w oparciu o oryginalną licencję, a te powstały dla ułatwienia nieanglojęzycznych użytkowników. Zastanowiły mnie dwie końcowe linie każdej wersji językowej. Pierwsza oznacza akceptację, druga brak akceptacji licencji, np.:

Acepto los términos del Contrato de licencia.

NO acepto los términos del Contrato de licencia.

Czyżby był plan dodania tego tekstu do instalatora? Jeśli tak – oznaczałoby to, że powstanie również wersja polska. Oby.