Kategorie
Aviary.pl IT

Aviary.pl w Łodzi

Tydzień temu w weekend Aviary.pl przybyło do Łodzi na kolejne spotkanie robocze. Po raz pierwszy w Łodzi, ale mam nadzieję, że nie ostatni.

WylÄ…dowaliÅ›my w Starym Kinie. To dość ciekawy obiekt hotelarski (nie jest to hotel), oferujÄ…cy kilkanaÅ›cie pokoi – co ciekawe – każdy inny. W każdym pokoju jest fototapeta zwiÄ…zanÄ… z jednym z polskich filmów, w niektórych sÄ… stare rekwizyty. Na korytarzach stojÄ… stare statywy, telewizory itp. NaprawdÄ™ fajne miejsce.

Stary telewizor

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć gości. Był Andrzej Mazur, założyciel i szef Encalve Games, autor Captain Rogers, który opowiadał o swoich doświadczeniach z Firefox OS.

Andrzej Mazur

Był też Krzysztof Karwowski z Grajewa (jechał do nas całą noc!), jeden z ponad 2700 Latarników Polski Cyfrowej. Bardzo zapracowany człowiek, którego jednym z ważniejszych zajęć jest szkolenie osób w wieku ponad pięćdziesięciu lat obsługi komputera i korzystania z Internetu. Krzysztof opowiadał ciekawe historie o niektórych z ponad 80 tysięcy osób przeszkolonych w ramach tego programu.

Krzysztof Karwowski

Kadencja dotychczasowego zarządu dobiegła końca, więc wybraliśmy nową szefową Aviary.pl: Sarę Prussak, która dobrała sobie dwie osoby do zarządu: Stefana Plewako i Joasię Mazgaj. Mamy też całkowicie nową komisję rewizyjną: szefem jest Bartosz Piec, któremu będzie pomagał Adrian Kalla i Wojciech Szczęsny (tak mi się przynajmniej wydawało, bo na razie Wojciech nie dał się namówić).

Mieliśmy też tradycyjnie retrospekcję. Najważniejszym dostrzeżonym problemem jest rekrutacja. Bardzo potrzebujemy nowych osób. Pracy przybywa, a ludzi nie. Pałeczkę prowadzenia rekrutacji przejęła niedawno Iwona Białek (która dopiero co do nas dołączyła) i ostro zabrała się do pracy.

Iwona Białek

Tradycyjnie graliśmy w Sabotażystę, Jungle Speed i Mafię.

W pamiÄ™ci pozostanie mi też wizyta w Jerry’s Burger (chcÄ™ tam wrócić!) i w Klubie Spadkobierców (ten drugi nie ze wzglÄ™du na jedzenie, a wystrój lokalu).

Następne spotkanie za pół roku.

Kategorie
Aviary.pl IT

5 dni w Raszynie, nowa retrospekcja i gokarty

Pierwsze takie spotkanie po prawie 6 latach

DokÅ‚adnie miesiÄ…c temu ekipa z Aviary.pl, jak co pół roku, miaÅ‚a kolejne spotkanie robocze. Tym razem po raz pierwszy w Raszynie pod WarszawÄ…. Dla mnie wydarzenie szczególne, bo to pierwsze od prawie szeÅ›ciu lat spotkanie aviarowe, którego ani nie organizowaÅ‚em, ani nie prowadziÅ‚em. JeÅ›li ktoÅ› nie domyÅ›la siÄ™, skÄ…d takie zmiany – odsyÅ‚am do tego, co napisaÅ‚em na blogu w kwietniu.

Byłem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało takie spotkanie. Pół roku temu wybraliśmy nowy zarząd i spodziewałem się, że zacznie on eksperymentować i dokona jakichś zmian w agendzie, że będzie coś nowego, że będzie po prostu inaczej.

Retrospekcja online

I nie pomyliÅ‚em siÄ™ 🙂 Pierwsze zmiany zaszÅ‚y w retrospekcji. OdbyÅ‚a siÄ™, ale po raz pierwszy w nowym wydaniu – nie byÅ‚o tradycyjnych karteczek, wszystko odbywaÅ‚o siÄ™ za pomocÄ… Etherpada. PomysÅ‚ caÅ‚kiem ciekawy, choć nie wszyscy byli zachwyceni.

Na sofach siedzą: Tomasz Dominikowski, Sara Prussak, Stefan Plewako, Krzysztof Kurzawski, Piotr Drąg, Marek Stępień i Adriank Kalla, większość z laptopami.
Retrospekcja online

ParÄ™ słów o tym, jak tradycyjnie wyglÄ…daÅ‚a u nas retrospekcja. Pierwsza odbyÅ‚a siÄ™ chyba w kwietniu 2009. Choć na poczÄ…tku budziÅ‚a maÅ‚y opór – przyjęła siÄ™ na dobre. Najpierw każdy dostawaÅ‚ maÅ‚e samoprzylepne karteczki. Na każdej z nich wpisywaÅ‚ jednÄ… rzecz. MogÅ‚o to być coÅ› co wymaga poprawy, coÅ› co dziaÅ‚a dobrze, nowy pomysÅ‚ lub podziÄ™kowania. Z czasem dla każdej kategorii byÅ‚y karteczki w innym kolorze. NastÄ™pnie przyklejaliÅ›my je do flip-chartu, podzielonego na 4 części – każda dla jednej kategorii. Potem czytaÅ‚em to, co na nich byÅ‚o, zaczynajÄ…c od tych dobrych i podziÄ™kowaÅ„. Na tablicy zostawaÅ‚y tylko te zÅ‚e rzeczy i nowe pomysÅ‚y, które byÅ‚y grupowane (by uniknąć duplikatów), a nastÄ™pnie gÅ‚osowane. Każdy miaÅ‚ 4 gÅ‚osy do dyspozycji, każdy z takich gÅ‚osów miaÅ‚ różnÄ… wagÄ™ (jeden gÅ‚os za 4 punkty, jeden za 3, jeden za 2 i jeden gÅ‚os warty jeden punkt). Po gÅ‚osowaniu najpopularniejsze tematy stawaÅ‚y siÄ™ zadaniami na najbliższe pół roku.

Teraz było podobnie, tylko nie było karteczek, a wszystko odbywało się elektronicznie.

Gokarty

Na podium - złoto: Tomasz Dominikowski, srebro: Taras Glek, brąz: Adrian Kalla
Gokarty

DrugÄ… zmianÄ… byÅ‚y gokarty (na które udaliÅ›my siÄ™ do Warszawy), zamiast – tradycyjnych już chyba – krÄ™gli. PodzieliliÅ›my siÄ™ na dwie grupy, najpierw byÅ‚ maÅ‚y trening, potem eliminacje, aż w koÅ„cu finaÅ‚. W finale najszybszy okazaÅ‚ siÄ™ Tomasz Dominikowski (który byÅ‚ bezkonkurencyjny – po kolei dublowaÅ‚ innych zawodników, każdego minimum raz), drugi byÅ‚ Taras Glek (który wpadÅ‚ do nas na kilka godzin), a brÄ…zowym medalistÄ… Adrian Kalla. Po gokartach zjedliÅ›my kolacjÄ™ w bawarskiej restauracji Adler. ByÅ‚o dużo i smacznie.

Goście

Śpiewają Krzysztof Kurzawski i Joanna Berger. W tle Marek Stępień i Sara Prussak
Karaoke

W sobotÄ™ wpadÅ‚a do nas Joanna Berger i Łukasz Kluj z LEWIS PR. Joasia mogÅ‚a po raz pierwszy zobaczyć, jak pracujemy i przy okazji spróbować swoich siÅ‚ w karaoke. I coÅ› mi siÄ™ wydaje, że byÅ‚a w tym z nas najlepsza 🙂 PóźnÄ… nocÄ… Sara i StaÅ› dali też mocny wystÄ™p, uwieczniony przeze mnie na filmie (może kiedyÅ› ujrzy Å›wiatÅ‚o dzienne). No i byÅ‚ też wspomniany Taras – taka nieplanowana wizyta. JeÅ›li dobrze pamiÄ™tam miaÅ‚ w Warszawie przesiadkÄ™ na inny samolot i musiaÅ‚ dÅ‚ugo czekać, wiÄ™c postanowiÅ‚ do nas zaglÄ…dnąć.

PlayStation Move i gry karciane

Zbigniew Braniecki i Adrian Kalla - strzelanie z Å‚uku w PlayStation Move
Gandalf próbuje dotrzymać kroku Adrianowi

PracujÄ…c na różnymi rzeczami potrzebujemy od czasu do czasu odpoczynku. Na przykÅ‚ad takie rozwiÄ…zywanie bÅ‚Ä™dów potrafi być wyczerpujÄ…ce. Dlatego robimy dużo przerw. Tym razem podczas przerw korzystaliÅ›my z konsoli PlayStation Move. Chyba najwiÄ™kszÄ… popularnoÅ›ciÄ… cieszyÅ‚o siÄ™ strzelanie z Å‚uku (z różnymi wersjami), konkurencji, w której królowaÅ‚ Adrian. ByÅ‚ też tenis stoÅ‚owy, siatkówka plażowa i inne dyscypliny sportowe, których już nie pamiÄ™tam. AlternatywÄ… dla konsoli byÅ‚ Texas hold’em i inne gry karciane (Sabotażysta, Jungle Speed). Gier do wyboru byÅ‚o wiÄ™cej, tylko niestety czas byÅ‚ ograniczony.

Frisbee

Tomasz Dominikowski rzucił frisbee
Frisbee

Å»eby nie siedzieć caÅ‚y czas na sofach – wyszliÅ›my na trawkÄ™ i zaczÄ™liÅ›my rzucać frisbee (podobnie jak w kwietniu 2011 w Warszawie), pod okiem trenera Gandalfa. MiaÅ‚ być mecz, ale skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ na rozgrzewce do niego 😉

Następne spotkanie w kwietniu 2013. W miejscu, w którym spotkania aviarowego jeszcze nie było.

Kategorie
Aviary.pl IT Mozilla Opera przeglÄ…darki internetowe

Kaszëbsczi Firefox, polska Opera, Mozilla Reps, LEWIS PR i Aviary.pl w Gdańsku

Od 13-15 kwietnia minęły już prawie dwa tygodnie, więc chyba najwyższy czas trochę napisać o tym, co się wtedy działo.

We wspomniany weekend odbyÅ‚o siÄ™ – jak co pół roku – spotkanie zespoÅ‚u Aviary.pl. Nasze spotkania przebiegajÄ… zawsze mniej wiÄ™cej wg tego samego schematu, ale tym razem byÅ‚o troszkÄ™ inaczej.

W sali konferencyjnej. Na sofach siedzą: Asia Niklas, Staś Małolepszy, Karolina Wójcik, Sara Prussak, Krzysztof Kurzawski, Marek Stępień, Tomasz Dominikowski, Andrzej Olaczek, Wojciech Szczęsny, Adrian Kalla, Stefan Plewako
W sali konferencyjnej

 

Po raz pierwszy zrobiliśmy spotkanie w Gdańsku, nigdy wcześniej nie mieliśmy tylu gości, jak dotąd nie spotykaliśmy się w tak licznym gronie (19 osób na miejscu i jedna online).

Goście

Yurek Hinz
Yurek Hinz

Jednym z goÅ›ci byÅ‚ Yurek Hinz, lokalizator kaszubskiej wersji Firefoksa. Yurek opowiadaÅ‚ o wyzwaniach, jakie wiążą siÄ™ z lokalizacjÄ…, o kaszubskiej spoÅ‚ecznoÅ›ci (przy okazji wizyty w GdaÅ„sku spotkaÅ‚ siÄ™ też z paroma osobami z tej spoÅ‚ecznoÅ›ci). Kaszubska lokalizacja Firefoksa jest jednÄ… z najmÅ‚odszych – pisaÅ‚em o tym w lutym.

Łukasz Kluj
Łukasz Kluj

Łukasz Kluj z LEWIS PR (agencji PR, obsługującej Mozillę w Polsce), którego dość często gościmy na naszych spotkaniach, mówił trochę o planach dotyczących strategii komunikacji w Mozilli w nawiązaniu do spotkania w jakim uczestniczył parę tygodni wcześniej w Londynie.

Brian King
Brian King

Ze Słowenii przyleciał do nas Brian King, zaangażowany w Mozdev.org i członek Mozilla Reps council. Brian przybył poobserwować jak pracujemy (bo chyba jednak nasz model funkcjonowania różni się trochę od innych grup lokalizacyjnych Mozilli). Opowiadał o programie Mozilla Reps (i zachęcał do dołączenia).

Andrzej Olaczek
Andrzej Olaczek

Żeby nie było tak całkiem mozillowo, zaprosiliśmy na spotkanie Andrzeja Olaczka, tłumacza projektów Opery na polski rynek (w tym przeglądarki internetowej), znanego również w środowisku jako Andol, który opowiedział o swojej pracy tłumacza.

Nowy zarzÄ…d

O nowym zarzÄ…dzie pisaÅ‚em już osobno, wiÄ™c tutaj tylko wspominam: mamy nowy zarzÄ…d 🙂

Jazda obowiÄ…zkowa

Tradycyjnie robiliśmy retrospekcję, ustalając plan działania na najbliższe pół roku, przeglądaliśmy projekty, które lokalizujemy, a wieczorami był czas na odpoczynek przy grach różnego rodzaju. Spotkanie zakończyliśmy partyjką kręgli.

Więcej zdjęć w serwisie Flickr.