Kategorie
Aviary.pl IT ja jakość ogólne

10 lat z Aviary.pl

Kilka miesięcy temu, dokładnie 30 marca, po ponad 10 latach zakończyłem przygodę z Aviary.pl. Wspomniałem już o tym na Twitterze, ale pomyślałem, że może napiszę coś więcej.

Z AviaryPL (bo tak się to na początku nazywało) zetknąłem się na samym początku, gdy ekipa zwana Team Firefox.pl przekształcała się w oficjalny zespół lokalizacyjny Mozilli, właśnie pod nazwą AviaryPL. Przy samych rzeczach związanych z lokalizacją chciałem działać już wcześniej, ale właśnie kończyłem studia, więc nie chciałem deklarować, że będę się czymś zajmował, wiedząc, że nie mam na to czasu. 23 października 2004 odebrałem dyplom ukończenia studiów i nastał dobry moment na to, by się zaangażować.

Pierwsza okazja nadarzyła się tydzień później. Gandalf przetłumaczył teksty na stronę startową Firefoksa, tuż przed wydaniem wersji 1.0, a ja bez zapowiedzi postanowiłem zrobić korektę.

Kawałek strony w HTML-u

PoczÄ…tki byÅ‚y trudne, bo – jak widać – nie miaÅ‚em zielonego pojÄ™cia o obsÅ‚udze Bugzilli… Nie pierwszy raz robiÅ‚em korektÄ™ tekstu, ale to byÅ‚ przeÅ‚omowy moment, który wpÅ‚ynÄ…Å‚ na to, że zawodowo zajÄ…Å‚em siÄ™ kontrolÄ… jakoÅ›ci.

Warto wspomnieć w jakim otoczeniu wtedy dziaÅ‚aliÅ›my. Internet Explorer miaÅ‚ ponad 90% rynku, a jedynym kryterium jakoÅ›ci stron internetowych byÅ‚o to, czy dziaÅ‚ajÄ… w przestarzaÅ‚ej, ale „jedynej sÅ‚usznej” przeglÄ…darce internetowej. DziÅ› – gdzie możliwość wyboru przeglÄ…darki internetowej to coÅ› normalnego – to może wyglÄ…dać dziwnie, ale wtedy czuliÅ›my, że zmieniamy Å›wiat. I wyglÄ…da na to, że nam siÄ™ to udaÅ‚o.

Wróćmy do tematu. WspomniaÅ‚em o swoich poczÄ…tkach pracy z Aviary.pl, ale jeszcze wtedy formalnie do grupy nie doÅ‚Ä…czyÅ‚em. A zaczÄ…Å‚em siÄ™ tym zajmować, bo używaÅ‚em już wtedy Firefoksa i jako użytkownik chciaÅ‚em, by nie byÅ‚o w nim bÅ‚Ä™dów. ChciaÅ‚em, żeby „mówił” do mnie poprawnÄ… polszczyznÄ…, by w tekÅ›cie nie byÅ‚o literówek, itp. A roboty byÅ‚o sporo. Choć tego nie widać – polski Firefox zawiera kilkanaÅ›cie tysiÄ™cy różnych tekstów po polsku. Albo inaczej: kilkaset tysiÄ™cy słów po polsku.

We wrzeÅ›niu 2006 roku staÅ‚em siÄ™ czÅ‚onkiem zespoÅ‚u i wtedy zaczÄ…Å‚ siÄ™ kolejny ciekawy etap. ZajÄ…Å‚em siÄ™ na dobre kontrolÄ… jakoÅ›ci Firefoksa, toolkitu (części wspólnej kilku programów Mozilli), mozillowych stron internetowych, KompoZera, tÅ‚umaczeniem projektu kalendarza (Mozilla Sunbird i rozszerzenie do Thunderbirda – Lightning) i paru innych rzeczy. Czyli jeszcze wiÄ™cej pracy.

W kolejnym roku zaczÄ…Å‚em proponować nowe rzeczy, które przyjęły siÄ™ na lata (np. cotygodniowe, krótkie spotkania na IRC-u, czy regularne – 2 razy w roku – spotkania „na żywo”). I chyba dobrze mi szÅ‚o, bo w kwietniu 2008 powierzono mi kierowanie zespoÅ‚em. Chyba nie do koÅ„ca wiedziaÅ‚em w co siÄ™ pakujÄ™, ale niczego nie żaÅ‚ujÄ™. Trzeba pamiÄ™tać, że Aviary.pl nie jest firmÄ…, gdzie można od kogoÅ› wymagać, że zrobi to, za co mu siÄ™ pÅ‚aci. To grupa pasjonatów, skupionych wokół wspólnych celów, którzy za darmo oferujÄ… swój cenny czas. Motywowanie takich osób (ludzie czasem tracÄ… zainteresowanie, czasem po prostu majÄ… coÅ› ważniejszego do zrobienia), czy rozwiÄ…zywanie konfliktów (ludzie czasem siÄ™ kłócÄ…) byÅ‚o trudniejsze niż myÅ›laÅ‚em. NaprawdÄ™ dużo siÄ™ wtedy nauczyÅ‚em.

W kwietniu 2012 na spotkaniu w Gdańsku ogłosiłem, że czas na zmiany w zespole i nie będę nim już kierował. Pamiętam pierwszy dzień po spotkaniu, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. Wcześniej na rzeczy związane z Aviary.pl poświęcałem 10-30 godzin tygodniowo. Teraz miałem ten czas dla siebie. I nagle okazało się, że nie wiem, co zrobić z tym czasem. Czułem, jakbym odszedł na emeryturę ;-).

Przez ostatnie 2 lata zajmowałem się głównie kontrolą jakości Lightninga i pomagałem przy starcie systemu Firefox OS.

Po 10 fantastycznych latach uznaÅ‚em, że czas zrobić coÅ› nowego i – trochÄ™ zwlekajÄ…c – w marcu ogÅ‚osiÅ‚em swojÄ… decyzjÄ™ o odejÅ›ciu z zespoÅ‚u.

Kategorie
Aviary.pl IT

Aviary.pl w Łodzi

Tydzień temu w weekend Aviary.pl przybyło do Łodzi na kolejne spotkanie robocze. Po raz pierwszy w Łodzi, ale mam nadzieję, że nie ostatni.

WylÄ…dowaliÅ›my w Starym Kinie. To dość ciekawy obiekt hotelarski (nie jest to hotel), oferujÄ…cy kilkanaÅ›cie pokoi – co ciekawe – każdy inny. W każdym pokoju jest fototapeta zwiÄ…zanÄ… z jednym z polskich filmów, w niektórych sÄ… stare rekwizyty. Na korytarzach stojÄ… stare statywy, telewizory itp. NaprawdÄ™ fajne miejsce.

Stary telewizor

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć gości. Był Andrzej Mazur, założyciel i szef Encalve Games, autor Captain Rogers, który opowiadał o swoich doświadczeniach z Firefox OS.

Andrzej Mazur

Był też Krzysztof Karwowski z Grajewa (jechał do nas całą noc!), jeden z ponad 2700 Latarników Polski Cyfrowej. Bardzo zapracowany człowiek, którego jednym z ważniejszych zajęć jest szkolenie osób w wieku ponad pięćdziesięciu lat obsługi komputera i korzystania z Internetu. Krzysztof opowiadał ciekawe historie o niektórych z ponad 80 tysięcy osób przeszkolonych w ramach tego programu.

Krzysztof Karwowski

Kadencja dotychczasowego zarządu dobiegła końca, więc wybraliśmy nową szefową Aviary.pl: Sarę Prussak, która dobrała sobie dwie osoby do zarządu: Stefana Plewako i Joasię Mazgaj. Mamy też całkowicie nową komisję rewizyjną: szefem jest Bartosz Piec, któremu będzie pomagał Adrian Kalla i Wojciech Szczęsny (tak mi się przynajmniej wydawało, bo na razie Wojciech nie dał się namówić).

Mieliśmy też tradycyjnie retrospekcję. Najważniejszym dostrzeżonym problemem jest rekrutacja. Bardzo potrzebujemy nowych osób. Pracy przybywa, a ludzi nie. Pałeczkę prowadzenia rekrutacji przejęła niedawno Iwona Białek (która dopiero co do nas dołączyła) i ostro zabrała się do pracy.

Iwona Białek

Tradycyjnie graliśmy w Sabotażystę, Jungle Speed i Mafię.

W pamiÄ™ci pozostanie mi też wizyta w Jerry’s Burger (chcÄ™ tam wrócić!) i w Klubie Spadkobierców (ten drugi nie ze wzglÄ™du na jedzenie, a wystrój lokalu).

Następne spotkanie za pół roku.

Kategorie
Aviary.pl IT

5 dni w Raszynie, nowa retrospekcja i gokarty

Pierwsze takie spotkanie po prawie 6 latach

DokÅ‚adnie miesiÄ…c temu ekipa z Aviary.pl, jak co pół roku, miaÅ‚a kolejne spotkanie robocze. Tym razem po raz pierwszy w Raszynie pod WarszawÄ…. Dla mnie wydarzenie szczególne, bo to pierwsze od prawie szeÅ›ciu lat spotkanie aviarowe, którego ani nie organizowaÅ‚em, ani nie prowadziÅ‚em. JeÅ›li ktoÅ› nie domyÅ›la siÄ™, skÄ…d takie zmiany – odsyÅ‚am do tego, co napisaÅ‚em na blogu w kwietniu.

Byłem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało takie spotkanie. Pół roku temu wybraliśmy nowy zarząd i spodziewałem się, że zacznie on eksperymentować i dokona jakichś zmian w agendzie, że będzie coś nowego, że będzie po prostu inaczej.

Retrospekcja online

I nie pomyliÅ‚em siÄ™ 🙂 Pierwsze zmiany zaszÅ‚y w retrospekcji. OdbyÅ‚a siÄ™, ale po raz pierwszy w nowym wydaniu – nie byÅ‚o tradycyjnych karteczek, wszystko odbywaÅ‚o siÄ™ za pomocÄ… Etherpada. PomysÅ‚ caÅ‚kiem ciekawy, choć nie wszyscy byli zachwyceni.

Na sofach siedzą: Tomasz Dominikowski, Sara Prussak, Stefan Plewako, Krzysztof Kurzawski, Piotr Drąg, Marek Stępień i Adriank Kalla, większość z laptopami.
Retrospekcja online

ParÄ™ słów o tym, jak tradycyjnie wyglÄ…daÅ‚a u nas retrospekcja. Pierwsza odbyÅ‚a siÄ™ chyba w kwietniu 2009. Choć na poczÄ…tku budziÅ‚a maÅ‚y opór – przyjęła siÄ™ na dobre. Najpierw każdy dostawaÅ‚ maÅ‚e samoprzylepne karteczki. Na każdej z nich wpisywaÅ‚ jednÄ… rzecz. MogÅ‚o to być coÅ› co wymaga poprawy, coÅ› co dziaÅ‚a dobrze, nowy pomysÅ‚ lub podziÄ™kowania. Z czasem dla każdej kategorii byÅ‚y karteczki w innym kolorze. NastÄ™pnie przyklejaliÅ›my je do flip-chartu, podzielonego na 4 części – każda dla jednej kategorii. Potem czytaÅ‚em to, co na nich byÅ‚o, zaczynajÄ…c od tych dobrych i podziÄ™kowaÅ„. Na tablicy zostawaÅ‚y tylko te zÅ‚e rzeczy i nowe pomysÅ‚y, które byÅ‚y grupowane (by uniknąć duplikatów), a nastÄ™pnie gÅ‚osowane. Każdy miaÅ‚ 4 gÅ‚osy do dyspozycji, każdy z takich gÅ‚osów miaÅ‚ różnÄ… wagÄ™ (jeden gÅ‚os za 4 punkty, jeden za 3, jeden za 2 i jeden gÅ‚os warty jeden punkt). Po gÅ‚osowaniu najpopularniejsze tematy stawaÅ‚y siÄ™ zadaniami na najbliższe pół roku.

Teraz było podobnie, tylko nie było karteczek, a wszystko odbywało się elektronicznie.

Gokarty

Na podium - złoto: Tomasz Dominikowski, srebro: Taras Glek, brąz: Adrian Kalla
Gokarty

DrugÄ… zmianÄ… byÅ‚y gokarty (na które udaliÅ›my siÄ™ do Warszawy), zamiast – tradycyjnych już chyba – krÄ™gli. PodzieliliÅ›my siÄ™ na dwie grupy, najpierw byÅ‚ maÅ‚y trening, potem eliminacje, aż w koÅ„cu finaÅ‚. W finale najszybszy okazaÅ‚ siÄ™ Tomasz Dominikowski (który byÅ‚ bezkonkurencyjny – po kolei dublowaÅ‚ innych zawodników, każdego minimum raz), drugi byÅ‚ Taras Glek (który wpadÅ‚ do nas na kilka godzin), a brÄ…zowym medalistÄ… Adrian Kalla. Po gokartach zjedliÅ›my kolacjÄ™ w bawarskiej restauracji Adler. ByÅ‚o dużo i smacznie.

Goście

Śpiewają Krzysztof Kurzawski i Joanna Berger. W tle Marek Stępień i Sara Prussak
Karaoke

W sobotÄ™ wpadÅ‚a do nas Joanna Berger i Łukasz Kluj z LEWIS PR. Joasia mogÅ‚a po raz pierwszy zobaczyć, jak pracujemy i przy okazji spróbować swoich siÅ‚ w karaoke. I coÅ› mi siÄ™ wydaje, że byÅ‚a w tym z nas najlepsza 🙂 PóźnÄ… nocÄ… Sara i StaÅ› dali też mocny wystÄ™p, uwieczniony przeze mnie na filmie (może kiedyÅ› ujrzy Å›wiatÅ‚o dzienne). No i byÅ‚ też wspomniany Taras – taka nieplanowana wizyta. JeÅ›li dobrze pamiÄ™tam miaÅ‚ w Warszawie przesiadkÄ™ na inny samolot i musiaÅ‚ dÅ‚ugo czekać, wiÄ™c postanowiÅ‚ do nas zaglÄ…dnąć.

PlayStation Move i gry karciane

Zbigniew Braniecki i Adrian Kalla - strzelanie z Å‚uku w PlayStation Move
Gandalf próbuje dotrzymać kroku Adrianowi

PracujÄ…c na różnymi rzeczami potrzebujemy od czasu do czasu odpoczynku. Na przykÅ‚ad takie rozwiÄ…zywanie bÅ‚Ä™dów potrafi być wyczerpujÄ…ce. Dlatego robimy dużo przerw. Tym razem podczas przerw korzystaliÅ›my z konsoli PlayStation Move. Chyba najwiÄ™kszÄ… popularnoÅ›ciÄ… cieszyÅ‚o siÄ™ strzelanie z Å‚uku (z różnymi wersjami), konkurencji, w której królowaÅ‚ Adrian. ByÅ‚ też tenis stoÅ‚owy, siatkówka plażowa i inne dyscypliny sportowe, których już nie pamiÄ™tam. AlternatywÄ… dla konsoli byÅ‚ Texas hold’em i inne gry karciane (Sabotażysta, Jungle Speed). Gier do wyboru byÅ‚o wiÄ™cej, tylko niestety czas byÅ‚ ograniczony.

Frisbee

Tomasz Dominikowski rzucił frisbee
Frisbee

Å»eby nie siedzieć caÅ‚y czas na sofach – wyszliÅ›my na trawkÄ™ i zaczÄ™liÅ›my rzucać frisbee (podobnie jak w kwietniu 2011 w Warszawie), pod okiem trenera Gandalfa. MiaÅ‚ być mecz, ale skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ na rozgrzewce do niego 😉

Następne spotkanie w kwietniu 2013. W miejscu, w którym spotkania aviarowego jeszcze nie było.