Kategorie
IT Mozilla przeglÄ…darki internetowe

EU MozCamp w Berlinie już za nami

W ubiegły weekend w Berlinie miał miejsce MozCamp Mozilli. Czas na małe podsumowanie

Berlin

Z Berlina najbardziej zapamiÄ™taÅ‚em, że jest strasznie zimno… W tej sytuacji bardzo przydaÅ‚y siÄ™ szaliki rozdawane później przez MozillÄ™.

Z Markiem przybyliśmy dzień wcześniej i mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie. Byliśmy na Siegessäule (kolumna zwycięstwa w Tiergarten), skąd jest niesamowity widok. W tym miejscu w przed kilkanaście początkowych lat odbywała się słynna Love Parade.

Ślad przebiegu muru berlińskiego
Ślad przebiegu muru berlińskiego

 

ObejrzeliÅ›my BramÄ™ BranderburskÄ…, Reichstag (niestety nie weszliÅ›my do Å›rodka, bo trzeba siÄ™ wczeÅ›niej zarejestrować), zarys dawnego muru berliÅ„skiego, Berlin Hauptbahnhof (szkoda, że dworce w Polsce tak nie wyglÄ…dajÄ…), Checkpoint Charlie i DDR museum (które – ciekawostka – inaczej niż wiÄ™kszość muzeów w Berlinie jest w prywatnych rÄ™kach), dużo lepsze niż Muzeum Komunizmu w Pradze.

Friday Welcome Party

PiÄ…tkowy wieczór spÄ™dziliÅ›my na mozcampowym przyjÄ™ciu powitalnym, gdzie m.in. można byÅ‚o obejrzeć film Code Rush, o uwolnieniu kodu źródÅ‚owego przeglÄ…darki internetowej Netscape i – tym samym – narodzeniu siÄ™ Mozilli.

Sobota i niedziela

Na prezentacjach było dużo mowy o zmianie cyklu produkcyjnego na szybszy 6-tygodniowy, były też pokazy nowych możliwości Firefoksa i demo Firefoksa na Androida z natywnym UI (dzięki czemu czas startu drastycznie zmalał).

Była też godzina przeznaczona na prezentację społeczności mozillowych (w tym Aviary.pl i MozillaPL.org). Ja i Marek odbyliśmy szkolenie medialne (bardzo ciekawe).

Trochę czasu zostało poświęcone programowi Mozilla Reps.

Stanisław Małolepszy przy mównicy
Stanisław Małolepszy podczas prezentacji

Staś opowiedział o nowym programie World Ready, dzięki któremu kampanie Mozilli mają uwzględniać różnice kulturowe i społeczność ma być w nie zaangażowane już na wczesnym etapie powstawania.

W ramach Leaders Q & A najważniejsze osoby z Mozilli odpowiadały na pytania społeczności.

Dwie sesje były przeznaczone na prezentacje społeczności. Najpierw weterani: Mozilla Italia, my (Aviary.pl), Mozilla Russia i Mozilla Hispano, a potem nowopowstałe społeczności. Slajdy z prezentacji Marka możecie zobaczyć na stuff.marcoos.com.

To co wymieniłem powyżej to zaledwie mały fragment wszystkiego. Pełną listę prezentacji można zobaczyć na mozillowym wiki.

Z takich miłych rzeczy: w sobotę zjedliśmy kolację w Weihenstephaner, a w niedzielę było grupowe zdjęcie.

MozCamp bardzo udany i dobrze zorganizowany.

Kategorie
media prasa

Springerowi znów się uda

ZachÄ™cony sukcesem „Faktu” Axel Springer postanowiÅ‚ wydawać gazetÄ™ opiniotwórczÄ…. 18 kwietnia tego roku ukazaÅ‚ siÄ™ pierwszy numer „Dziennika”. Podobnie, jak w przypadku „Å»ycia”, „Faktu” i „Nowego Dnia”, kupiÅ‚em pierwszy numer. Przyznam, że miaÅ‚em bardzo mieszane uczucia. WyglÄ…daÅ‚o to jak poważniejsza wersja „Nowego Dnia”. Duża liczba zdjęć i infografik, dziaÅ‚y „Styl” i „Relaks”, caÅ‚ostronicowe zdjÄ™cie w dziale „Kultura”. Charakterystyczne „springerowe” dÅ‚ugie tytuÅ‚y, na dodatek „suche” i bezemocjonalne (w przeciwieÅ„stwie do np. Gazety Wyborczej). Mnóstwo krótkich informacji.

Jednak racjÄ™ ma ten, kto twierdzi, że nie należy oceniać gazety po pierwszym numerze. KupiÅ‚em kilka razy w ciÄ…gu dwóch tygodni, a w ostatnim tygodniu postanowiÅ‚em sprawdzić, jak nowa gazeta „Springera” wyglÄ…da na co dzieÅ„. No i pozmieniaÅ‚o siÄ™ trochÄ™. Może nawet nie trochÄ™. SkróciÅ‚y siÄ™ tytuÅ‚y i zaczęły siÄ™ w nich pojawiać epitety („skandaliczne”, „zaskakujÄ…ce”), pojawiÅ‚y siÄ™ komentarze dziennikarzy zatrudnionych w redakcji (wczeÅ›niej komentowaÅ‚y wyÅ‚Ä…cznie osoby z zewnÄ…trz) – nakreÅ›la siÄ™ linia gazety. Wydawca agresywniej ruszyÅ‚ z marketingiem (dodawanie gadżetów), doszÅ‚y artykuÅ‚y poradnicze, a na ostatniÄ… stronÄ™ wszedÅ‚ tabloidowy (sic!) dziaÅ‚ „Åšwiat i Ludzie”.

Po pierwszym numerze miaÅ‚em wÄ…tpliwoÅ›ci. Teraz nie mam. Axel Springer po prostu potrafi „robić” gazety i „Dziennik” z rynku raczej nie wypadnie.

Ciekawi mnie jaka – jeÅ›li chodzi o zawartość gazety – bÄ™dzie odpowiedź Agory. Nie podejrzewam ich o dodanie w „Wyborczej” rubryki w stylu „Åšwiat i Ludzie”, ale zastanawiam siÄ™, czy zdecydujÄ… siÄ™ na dziaÅ‚y w rodzaju „Styl” i „Relaks”. W ostatnich badanich czytelniczych wyszÅ‚o im, że czytelnicy najbardziej domagajÄ… siÄ™ wiÄ™kszej iloÅ›ci rozrywki. Ostatnio w głównym grzbiecie pojawiÅ‚ siÄ™ codzienny komiks. Jak daleko pójdzie Agora, by zatrzymać (lub zdobyć nowych) czytelników?

Kategorie
język polski media prasa

Rzeczpospolita nie ma korekty?

Od ponad 15 lat czytam „WybiórczÄ…” (takie okreÅ›lenie usÅ‚yszaÅ‚em kiedyÅ› od jednego media plannera). NiecaÅ‚y miesiÄ…c temu wydawca tejże gazety postanowiÅ‚ zmienić jej layout, czy jak to siÄ™ po polsku mówi: makietÄ™. Po dwóch dniach miaÅ‚em dość nowej piÄ™knej makiety à la „Nowy Åšwiat” i zaczÄ…Å‚em kupować RzeczpospolitÄ…. Co prawda po tygodniu (czyżby po prostestach czytelników?) poprawili część rzeczy (choćby tabloidowe Å‚Ä…czenie zdjęć i tekstu), ale ja już wtedy zanurzaÅ‚em oczy w lekturze jednej z The World’s Best-Designed Newspapersâ„¢. To już nie ta sama „Rzepa”, którÄ… przeglÄ…daÅ‚em parÄ™ lat temu. Wtedy wydawaÅ‚a mi siÄ™ gazetÄ… nienadajÄ…cÄ… do czytania. Ale zmiany zrobiÅ‚y swoje i dzisiaj czyta mi siÄ™ jÄ… bardzo dobrze.

Jest jedno ale. Po kilku tygodniach odnoszÄ™ wrażenie, że wydawca nie zatrudnia korektorów. Nie przypominam sobie numeru, w którym nie byÅ‚oby literówek lub jakiÅ› innych bÅ‚Ä™dów. Te inne bÅ‚Ä™dy to zazwyczaj niepawidÅ‚owe użycie wielkich/maÅ‚ych liter. Na przykÅ‚ad w jednym artykule pojawiaÅ‚o siÄ™ home.pl, zamiast Home.pl. To by jeszcze można przyjąć (mocno naciÄ…gajÄ…c), bo sama firma Home.pl na swojej stronie internetowej upodobaÅ‚a sobie takÄ… pisowniÄ™. Tyle że wszÄ™dzie tam gdzie pojawia siÄ™ nazwa firmy, litery ukÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na „home.pl” sÄ… pogrubione, a „e” jest czerwone – dziÄ™ki czemu wyglÄ…da to jak wklejone logo tego przedsiÄ™biorstwa.

MyÅ›laÅ‚em, że majÄ… takÄ… swojÄ… politykÄ™ pisowni. Jednak po dzisiejszej lekturze tejże gazety doszedÅ‚em do wniosku, że żadnej polityki nie ma, a wszystko rzÄ…dzi siÄ™ przypadkiem. Na stronie B2 zamieszczono wypowiedź Zyty Gilowskiej „-dla radia pin”. Tym razem już żadne usprawiedliwienia nie dziaÅ‚ajÄ…. Radio na swojej stronie okreÅ›la siÄ™ jako „Radio PiN”. Celowe wprowadzenie maÅ‚ych liter nie wynika też z zasad, wg których zbudowana jest makieta – dwa dni wczeÅ›niej w tym samym miejscu byÅ‚o napisane „- w wywiazie dla radiowej Jedynki”. Inny przykÅ‚ad z dzisiaj. TytuÅ‚ strony B9: „Rynki FInanse” (zwracam uwagÄ™ na duże „I”). Pewnie gdybym siÄ™ postaraÅ‚ – znalazÅ‚bym wiÄ™cej… Czepiam siÄ™? Może, ale „Wyborczej” takie wpadki siÄ™ nie zdarzajÄ…. Przynajmniej nie dzieje siÄ™ tak codziennie.