Kategorie
IT jakość język polski marketing strony internetowe

Stokrotne dzięki razy 250 milionów, czyli kiedy tłumaczenie jest sztuką

Pamiętam czasy, gdy Mac OS X, system operacyjny firmy Apple nie miał oficjalnego polskiego wydania. Było za to spolszczenie (delikatnie mówiąc dość oryginalne) oferowane przez firmę SAD, dystrybutora sprzętu tej firmy na rynek polski.

Wszyscy nabijali siÄ™ w tamtych czasach ze staropolskiego Poniechaj (jako tÅ‚umaczenia Cancel) na przyciskach systemowych i innych dziwactw. Nawet gorzej – w Aviary.pl przy lokalizacji Firefoksa, czy Thunderbirda musieliÅ›my uwzglÄ™dniać takie pereÅ‚ki, by zapewnić zgodność tÅ‚umaczenia aplikacji z tÅ‚umaczeniem systemu. Dlatego Firefox na system Apple’a też miaÅ‚ na przycisku Poniechaj.

Od czasu, od kiedy Apple zapewnia oficjalne tłumaczenie swoich produktów, czy stron internetowych dużo się zmieniło. Powiedziałbym bardzo dużo i poszło to we właściwym kierunku.

Tyle tytułem wprowadzenia. Właściwie, to nawet nie o Apple chciałem napisać (choć to ich dotyczy), ale o pewnym wydarzeniu, kiedy można było przetłumaczyć coś dobrze albo bardzo dobrze.

PrzeczytaÅ‚em dziÅ› na MacRumors.com, że Apple Å›wiÄ™tuje 25 miliardów pobraÅ„ z App Store. Jest tam zdjÄ™cie ze strony głównej Apple z tekstem: A billion thanks. 25 times over. – co można dosÅ‚ownie (pomiÅ„my szukanie dobrej formy) przetÅ‚umaczyć jako Miliard podziÄ™kowaÅ„. 25 razy. WszedÅ‚em na polskÄ… wersjÄ™ strony i…

Tekst nad obrazkiem z wieloma ikonami: Stokrotne dzięki. Razy 250 milionów. Liczba pobrań z serwisu App Store osiągnęła 25 miliardów. Ten fantastyczny wynik to Wasza zasługa.
Stokrotne dzięki. Razy 250 milionów.

 

Prawda, że fajne? Ale czy poprawne, czy jest dobre marketingowo? Nie wiem, bo ktoÅ› w pierwszej chwili dostrzeże 250 milionów, a nie 25 miliardów. No i w wersji oryginalnej nie jest to Thanks a million (odpowiednik polskiego stokrotne dziÄ™ki). Poza tym w owym stokrotne dziÄ™ki nie musi oznaczać wcale że chodzi o podziÄ™kowanie przekazane sto razy – może to być po prostu wielokrotne podziÄ™kowanie. Z drugiej strony ja siÄ™ na chwilÄ™ zatrzymaÅ‚em, żeby sobie w gÅ‚owie przeliczyć, czy dobrze zsumowali. A skoro siÄ™ zatrzymaÅ‚em, to chyba już jakiÅ› efekt osiÄ…gnÄ™li. No i napisaÅ‚em o tym, wiÄ™c chyba jednak jest dobre.

A tak wyglÄ…da to w oryginale:

Tekst nad obrazkiem z wieloma ikonami: A billion thanks. 25 times over. The App Store has reached 25 billion downloads. Thanks for getting us there.
A billion thanks. 25 times over.

 

Z caÅ‚ej gamy jÄ™zyków, w jakich dostÄ™pna jest ich strona – coÅ› podobnego pojawiÅ‚o siÄ™ jeszcze tylko po chiÅ„sku (zapis tradycyjny):

Tekst nad obrazkiem z wieloma ikonami: 10 億句多謝,25 倍的謝意。App Store 下載量已達到 250 億次。一切全賴有你。
10 億句多謝,25 倍的謝意。

 

Aviary.pl tÅ‚umaczy wiÄ™kszość stron internetowych Mozilli, stÄ…d wiem jak trudno czasem przetÅ‚umaczyć teksty o charakterze marketingowym. Tutaj może trudno nie byÅ‚o, ale tÅ‚umacz (tÅ‚umaczka?) – moim zdaniem – pokazaÅ‚ klasÄ™. Moje gratulacje.

Kategorie
Aviary.pl IT język polski Mozilla przeglądarki internetowe

Polski Firefox 4 w liczbach

Finalne wydanie Firefoksa 4 to kwestia dni, więc zdecydowałem się napisać małe podsumowanie dotyczące polskiej wersji.

Kamień milowy

Nie bÄ™dzie w tym przesady, jeÅ›li powiem, że zarówno dla Mozilli, jak i Aviary.pl jest to najważniejsze wydanie od czasu premiery Firefoksa 1.0. Od strony Mozilli to wydanie wiąże siÄ™ z ogromnÄ… liczbÄ… zmian, nowych funkcji, rewolucyjnÄ… zmianÄ… w interfejsie. Od strony Aviary.pl – z ogromnÄ… liczbÄ… nowych tekstów, rekordowÄ… liczbÄ… rozwiÄ…zanych bÅ‚Ä™dów i mnóstwem poÅ›wiÄ™conych weekendów. Może parÄ™ słów o tym jak wyglÄ…da lokalizacja tej przeglÄ…darki na polski rynek.

Jak wyglÄ…da proces lokalizacji Firefoksa?

Polski Firefox od momentu wydania pierwszej stabilnej wersji w 2004 roku jest tłumaczony na bieżąco. Oznacza to, że w trakcie rozwoju Firefoksa każda zmiana tekstu (bądź dodanie nowego) w wersji oryginalnej, powoduje zmianę (lub dodanie) tłumaczenia w polskiej wersji. Polskie tłumaczenia trafiają do repozytorium najczęściej z kilkudniowym opóźnieniem (czasem zdarza się, że wystarczy poczekać kilka godzin, a czasem do 2 tygodni). Dzięki temu zainteresowani mogą śledzić zmiany w polskim Firefoksie nie tylko po wydaniu kolejnej bety, ale codziennie (dla testerów dostępne są wydania polskiego Firefoksa, które aktualizują się każdego dnia).

Liczby

SÅ‚owo codziennie można tutaj potraktować niemal dosÅ‚ownie. Podczas prac nad polskim Firefoksem 4 dokonaliÅ›my ponad…

380 aktualizacji lokalizacji

Tyle razy wprowadzaliśmy zmiany. Biorąc pod uwagę ile dni upłynęło od czasu wydania poprzedniej wersji Firefoksa możemy policzyć średni czas jaki upływał pomiędzy zmianami:

aktualizacja lokalizacji średnio co 26 godzin

OczywiÅ›cie to tylko Å›rednia – w rzeczywistoÅ›ci wyglÄ…da to najczęściej tak, że w ciÄ…gu paru godzin do repozytorium wrzucamy kilka zmian, a potem przez kilka dni jest cisza. Z drugiej strony ten wskaźnik caÅ‚kiem nieźle pokazuje jak wiele zmian musieliÅ›my dokonać, by doprowadzić polski Firefox do obecnego stanu.

No dobrze, ale co niosÅ‚o za sobÄ… te 380 aktualizacji? Nie liczÄ…c zmian w sÅ‚owniku poprawnej pisowni dodaliÅ›my ponad…

1800 nowych tekstów

Celowo nie piszÄ™ 1800 nowych zdaÅ„, bo wspomniany tekst może skÅ‚adać siÄ™ z jednego lub kilku zdaÅ„. Å»eby lepiej wyobrazić sobie rozmiar każdego z tych tekstów dodam, że za owymi tekstami kryje siÄ™ ponad…

10000 nowych słów

Jak Å‚atwo można siÄ™ domyÅ›lić w trakcie pracy popeÅ‚niamy bÅ‚Ä™dy. OczywiÅ›cie bÅ‚Ä™dy popeÅ‚niane przez lokalizatorów to nie sÄ… rzeczy powodujÄ…ce wieszanie siÄ™ przeglÄ…darki czy tym podobne. Nasze bÅ‚Ä™dy dotyczÄ… przede wszystkim kwestii jÄ™zykowych. Dyskutujemy o postawionym przecinku, zastanawiamy siÄ™, czy szyk zdania jest poprawny, czy nasze tÅ‚umaczenie dobrze brzmi, poprawiamy literówki. Czasami poprawiamy skrót klawiaturowy, skracamy tekst, który nie mieÅ›ci siÄ™ w oknie. Sporadycznie gÅ‚owimy siÄ™ jak przetÅ‚umaczyć coÅ›, czego jeszcze nikt nie przetÅ‚umaczyÅ‚ na polski. Poważniejsze bÅ‚Ä™dy ortograficzne już raczej nam siÄ™ nie zdarzajÄ…. Bardzo czÄ™sto bÅ‚Ä…d jest zgÅ‚aszany nie dlatego, że coÅ› jest źle, ale dlatego, że coÅ› co jest dobre może być lepsze 🙂 Praca nad polskim Firefoksem 4 to prawie…

250 rozwiązanych błędów

To więcej niż przy lokalizacji wersji 3.0, 3.5 i 3.6 łącznie i więcej niż przy którymkolwiek z poprzednich wydań Firefoksa! A wszystko po to, by 7 milionów polskich użytkowników Firefoksa nie tylko nie zgrzytało zębami, ale by interfejs programu był dla nich neutralny.

Najlepsze jak dotÄ…d wydanie

Jako osoba uczestniczÄ…ca w procesie kontroli jakoÅ›ci wszystkich polskich wersji Firefoksa, poczÄ…wszy od wersji 1.0, mogÄ™ powiedzieć, że nadchodzÄ…cy polski Firefox 4 (liczÄ…c od 1.0 – to jest już siódme wydanie) jest najlepiej dopracowanÄ… edycjÄ… tej przeglÄ…darki. Przyjemnego używania!

Kategorie
Aviary.pl IT jakość język polski Mozilla

Polonista w Aviary.pl

DoÅ‚Ä…cza do nas kolejna osoba. To Wojciech SzczÄ™sny, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, finalista Olimpiady Literatury i JÄ™zyka Polskiego. Wraz z AnetÄ… SabinÄ… Awtoniuk prowadzi stronÄ™ „To nie jest blog!”, bÄ™dÄ…cÄ… w zaÅ‚ożeniu odpowiedziÄ… na niskÄ… jakość polskich blogów. W Aviary.pl bÄ™dzie on odpowiedzialny za kontrolÄ™ jakoÅ›ci polskiej wersji serwisów internetowych: Mozilla Add-ons i Mozilla Europe. Jego wiedza bardzo siÄ™ tutaj przyda.

Jako że nowy specjalista ds. jakoÅ›ci lokalizacji jest webmasterem, zaopiekuje siÄ™ on w wolnych chwilach naszymi stronami internetowymi. Wojciech wykonaÅ‚ m.in. stronÄ™ Marka StÄ™pnia… Co prawda nie chodzi o naszego Marka – zbieżność imienia i nazwiska jest przypadkowa, ale wspomniaÅ‚em o tym, bo to zabawny zbieg okolicznoÅ›ci. Nasz nowy kolega pisze też artykuÅ‚y w swoim serwisie internetowym „Budowniczy” i od czasu do czasu tÅ‚umaczy coÅ› w MDC.

Witamy na pokładzie!