Kategorie
finanse

Podatnicy, o których mowa…

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 45. ust. 3c:

Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.

A mawiajÄ…, że prostota jest czymÅ› nieskoÅ„czenie piÄ™knym…

PS. Å»eby nie byÅ‚o za Å‚atwo – zabawa na przeczytaniu wymienionych artykułów siÄ™ nie koÅ„czy. W części z nich sÄ… kolejne odsyÅ‚acze…