Kategorie
Aviary.pl dzieje siÄ™ IT ja

Spotkanie za nami

ParÄ™ godzin temu skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ spotkanie Aviary.pl w Krakowie. WÅ‚aÅ›ciwie koledzy wszystko już napisali, wiÄ™c nie bÄ™dÄ™ siÄ™ rozpisywaÅ‚. ByÅ‚o to co zwykle czyli reorganizacja 😉

Z kilku rzeczy, jakie mi siÄ™ przypominajÄ… – każdy opowiedziaÅ‚, co sÅ‚ychać w jego projekcie, zatwierdziliÅ›my plan reorganizacji naszej Bugzilli, rozpoczÄ™liÅ›my rekrutacjÄ™ (na razie dwa ogÅ‚oszenia, wkrótce wiÄ™cej) i zaplanowaliÅ›my pewne zmiany w zarzÄ…dzaniu projektami (lista obowiÄ…zków i celów, dodanie brakujÄ…cych stron wiki naszych projektów lub ich aktualizacja). Dużo rozmawialiÅ›my o sÅ‚owniku referencyjnym i o SUSE. ByÅ‚ też czas na rozrywkÄ™. Staszek umieÅ›ciÅ‚ w sieci mnóstwo zdjęć.

A na koniec przejÄ…Å‚em wÅ‚adzÄ™ w Aviary.pl 😉 Nie bÄ™dzie rewolucji, bÄ™dziemy nadal iść do przodu. BÄ™dÄ… nowi ludzie (na razie zaplanowane przyjÄ™cie 4 osób, bÄ™dzie wiÄ™cej) i ciÄ…gÅ‚a poprawa jakoÅ›ci tego, co robimy. Å»eby nie tracić czasu – zaproponowaÅ‚em wybranie daty nastÄ™pnego spotkania. Po krótkiej dyskusji ustaliliÅ›my – spotykamy siÄ™ 10-12 października tego roku w Krakowie, miejsce już zarezerwowane.

A tymczasem czas na trzytygodniowy urlop! Od jutra.

4 odpowiedzi na “Spotkanie za nami”

Możliwość komentowania jest wyłączona.