Kategorie
IT Mozilla przeglądarki internetowe

Licencja użytkownika Firefoksa po polsku?

Coś się ruszyło w kwestii lokalizacji licencji użytkownika (EULA) Firefoksa. Owa licencja została przetłumaczona na chiński (tradycyjny i uproszczony), koreański, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski. Wcześniej było dostępne tłumaczenie na japoński. Są to tłumaczenia nieoficjalne, co znaczy mnie więcej tyle, że kwestie prawne mogą być rozstrzygane w oparciu o oryginalną licencję, a te powstały dla ułatwienia nieanglojęzycznych użytkowników. Zastanowiły mnie dwie końcowe linie każdej wersji językowej. Pierwsza oznacza akceptację, druga brak akceptacji licencji, np.:

Acepto los términos del Contrato de licencia.

NO acepto los términos del Contrato de licencia.

Czyżby był plan dodania tego tekstu do instalatora? Jeśli tak – oznaczałoby to, że powstanie również wersja polska. Oby.

Kategorie
IT język polski Mozilla strony internetowe

Planeta wreszcie mówi po polsku

Błąd 488 został rozwiązany. Wreszcie Polska Mozilla Planet wyświetla datę używając poprawnej polszczyzny. Zniknęły kwiatki typu „07 marzec 2006” :-). Niestety problem z polską datą jest widoczny w wielu programach – np. biurowych. Dzisiaj używałem OpenOffice.org – jednej wydanej przez Ux Systems (w pracy, wersja 2.0.1), a drugiej wydanej przez Novella (w domu, wersja 2.0). W tej pierwszej w programie Calc znalazłem datę w formacie D MMMM YYYY, która wyświetlała się poprawnie – jako 7 marca 2006. Gorzej było z wersją „novellową” – tutaj znalazłem daty w formacie: D MMMM, YYYY i D. MMMM YYYY, wyświetlanych jako: 7 marzec, 2006 i 7. marzec 2006. Obie wersje są niepoprawne i obie mają po dwa błędy. Cóż, polska język – trudna język.